Świadkowie Jehowy

Są największą spośród grup zwanych badaczami Pisma Świętego.

Na całym świecie jest ich ponad 6 milionów.

Zasady

Świadkowie Jehowy są antytrynitarzami – odrzucają wiarę w Trójcę Świętą. Uznają jedynie autorytet Biblii, a studiują ją na swoich zebraniach, które mają charakter otwarty. Pomocą do tego są liczne wydawane przez nich publikacje.

Podstawowe nauki Świadków Jehowy:
• Biblia jest Słowem Bożym i prawdą
• "Jehowa" to imię Boże
• Chrystus jest Synem Boga i Jemu podlega
• Chrystus umarł na palu, nie na krzyżu
• Chrystus dał swe ziemskie życie na okup za posłusznych ludzi
• Ofiara Chrystusa jest wystarczająca
• Chrystus zmartwychwstał do nieśmiertelnego życia duchowego
• Chrystus jest obecny w duchu
• Obecność (paruzja) Chrystusa jest niewidzialna
• Człowiek nie powstał w wyniku ewolucji, lecz został stworzony
• Ludzie umierają z powodu grzechu pierwszego człowieka
• Duszą jest istota żywa, która w chwili śmierci przestaje istnieć
• Piekło to powszechny grób ludzkości
• Dla zmarłych jest nadzieja zmartwychwstania
• Modlitwy należy kierować tylko do Jehowy, poprzez Jezusa
• Trzeba się ściśle trzymać biblijnych zasad moralnych
• Do wielbienia Boga nie wolno używać wizerunków
• Trzeba wystrzegać się spirytyzmu
• Doustne lub dożylne przyjmowanie krwi jest pogwałceniem prawa Bożego
• Prawdziwi naśladowcy Jezusa trzymają się z dala od świata polityki
• Chrześcijanie mają dawać świadectwo, rozgłaszać dobrą nowinę
• Chrześcijanin nie może uczestniczyć w ruchach ekumenicznych
• Chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie symbolizuje oddanie się Bogu
• Posługiwanie się tytułami religijnymi jest nie biblijne
• Żyjemy w "czasie końca" – "dniach ostatnich". Wkrótce nastąpi "koniec obecnego systemu rzeczy"
• Szatan jest niewidzialnym władcą tego świata
• Bóg usunie obecny niegodziwy system rzeczy w bitwie Armagedonu pomiędzy siłami Dobra i Zła
• Źli zostaną wytraceni na zawsze
• Jedynie tysiącletnie Królestwo Boże roztoczy nad ziemią sprawiedliwe rządy i zapewni na ziemi idealne warunki życiowe
• Razem z Chrystusem będzie panować w niebie "mała trzódka" (144 tysiące)
• Pozostali ludzie cieszący się uznaniem Bożym otrzymają życie wieczne na rajskiej ziemi, będącej pierwotnym zamierzeniem Boga co do ziemi i ludzkości
Świadkowie Jehowy nie pełnią służby wojskowej, nie składają przysiąg, nie palą tytoniu, nie używają narkotyków.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg