Rodzina w Afryce

Rodzina w tradycji afrykańskiej jest święta, ponieważ w niej odbija się doskonała jedność istnienia. Harmonijne współżycie z naturą jest również uważane za świętość.

Są różne grupy etniczne i kultury w Afryce, ale są wspólne dla nich wszystkich łączniki. Kontakt z zachodnią cywilizacją znacząco wpłynął na przeobrażenia tradycyjnej afrykańskiej rodziny i więzi rodzinne zostały osłabione. Pomimo tego, wiele elementów afrykańskiej kultury, w szczególności wielka rola rodziny, poszanowanie religii i pamięć o przodkach, są do dziś znaczącymi siłami społecznymi, bardziej dostrzegalnymi na obszarach wiejskich. i w wielu afrykańskich językach,

Unikając mówienia ogólnikami, ograniczę się do przedstawienia tradycyjnej rodziny afrykańskiej na przykładzie mojej grupy etnicznej - Bakiga i do moich kontaktów z innymi kulturami afrykańskimi, które potwierdzają, że mamy wiele wspólnych wartości, którymi do dziś żyją ludzie.

Wielka Rodzina

Jedną z najbardziej praktykowanych wartości jest wielka rodzina”. Składa się ona nie tylko z biologicznych rodziców, lecz także z dziadków, wujków, ciotek, kuzynów i innych, przynależących do linii drzewa rodzinnego, żyjących często w tej samej wiosce.

Ojciec jest głową rodziny. Wszyscy bracia ojca są dla nas – dzieci - także ojcami. Wszystkie siostry mamy, są dla nas - dzieci - także matkami. Ich dzieci są naszymi braćmi i siostrami. W moim języku słowa takie jak: wujek, ciocia, siostrzeniec, bratanica, kuzyn, nie istnieją, lecz tylko: ojciec, matka, brat i siostra. Kiedy umiera głowa rodziny, po 40 dniach klan wybiera jego nastepcę, którym jest najczęściej pierworodny syn zmarłego.

Rodzina w tradycji afrykańskiej jest święta, ponieważ w niej odbija się doskonała jedność istnienia.

Harmonijne współżycie z naturą jest również uważane za świętość. Takie wydarzenie jak nadanie dziecku imienia, zawarcie związku małżeńskiego, śmierć zobowiązują do uczestnictwa całą wielką rodzinę. W ich trakcie odprawia się specjalne obrzędy. Tradycyjna rodzina w plemieniu Bakiga dąży do zachowania i przestrzegania naturalnych struktur.

Wszystko jest podzielone według płci, wieku i pozycji starszeństwa. Gościnność jest bardzo ważna i przybysze są mile witani. Mogą oni stać się członkami wielkiej rodziny przez braterstwo krwi albo przez małżeństwo z członkami naszej grupy. Wielka rodzina jest odpowiedzialna za utrzymanie i wychowanie wszystkich dzieci. Stara się o ziemię pod uprawę, troszczy się o społeczną, psychiczną i fizyczną ochronę wszystkich członków. Określa społeczne i moralne normy i broni obyczajów i tradycji oraz przygotowuje do dorosłości.

Wielka rodzina wpływa na nasze zachowania i, do pewnego stopnia, na naszą osobowość. Starsi i w podeszłym wieku są bardzo szanowania i zachowują władzę kontrolną, w szczególności wobec młodzieży.

Dzieci

Dzieci są bardzo wielkim dobrem dla Afrykańczyka. W rzeczywistości małżeństwo zawiera się aby mieć jak najwięcej dzieci. Afrykańczycy obliczajądziałanie błogosławieństwa według liczby urodzonych dzieci. Im więcej, tym błogosławieństwo mocniejsze. Dzieci utrzymują żywy, nazwisko rodziny.

Wśród Bakiga, ten, kto nie ma dzieci, uważany jest za biednego i nieszczęśliwego, gdyż, jeśli umrze bez potomka, nie będzie mógł stać się przodkiem.

Wychowanie, nauczanie i władza dyscyplinowania dziecka należą do odpowiedzialności wielkiej rodziny. Dziecko ma wiele domów w wiosce. Ma też wielu ojców i matek. W ten sposób dzieci z plemienia Bakiga rozwijają w sobie głębokie poczucie społecznej odpowiedzialności od wczesnych lat życia i uczą się szacunku dla innych i pomagania członkom wielkiej rodziny. Zachowują wierność dla rodziny.

Poprzez ryty inicjacyjne dzieci poznają cnoty poprzedników i przyswajają je jako swój system wartości. Nie ma dzieci niechcianych i niczyich, ponieważ nawet, gdy umierają rodzice, dziecko będzie miało innych rodziców z wielkiej rodziny. Każdy jest połączony z każdym żyjącym i umarłym członkiem klanu. Bycie z innymi – to się liczy!

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama