Polska Rada Chrześcijan i Żydów wybrała swój zarząd

Współprzewodniczącymi zostali ponownie ze strony chrześcijańskiej Zbigniew Nosowski, a ze strony żydowskiej prof. Stanisław Krajewski. Pełnili oni powyższe funkcje również przez ostatnią kadencję od 2017 r.

18 czerwca 2019 odbyły się wybory do Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Współprzewodniczącymi zostali ze strony chrześcijańskiej Zbigniew Nosowski, a ze strony żydowskiej prof. Stanisław Krajewski, Pełnili oni powyższe funkcje również przez ostatnią kadencję od 2017 r.

Zbigniew Nosowski jest z wykształcenia socjologiem i teologiem. Od 1989 r. jest redaktorem „Więzi”, od 2001 r. –­ redaktorem naczelnym oraz dyrektorem programowym Laboratorium Więzi. Autor książek o duchowości chrześcijańskiej (m.in. „Parami do nieba”, „Szare a piękne”, „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II”, „Krytyczna wierność”) i wielu programów telewizyjnych. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, a w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Kieruje Społecznym Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich.

Stanisław Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Zajmował się logiką matematyczną i filozofią matematyki. Czołowa postać dla odrodzenia religijnego życia żydowskiego w Polsce. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”, „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”, „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”, „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?”.

Wiceprzewodniczącymi Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów są nadal ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz.

Ponadto członkami Zarządu zostali: Marta Titaniec jako sekretarz generalna, Paweł Sawicki jako skarbnik oraz o. Marek Nowak, dominikanin, Ewa Klinger oraz Łukasz Małecki-Tepicht.

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężanie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych. Rada ma tworzyć forum dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz inicjować działalność informacyjną na temat związków chrześcijaństwa i judaizmu, a także stosunków chrześcijańsko-żydowskich w Polsce i na świecie.

Jedne z ważniejszych inicjatyw Rady to:

  • organizowanie od 1992 r. corocznego Marszu modlitwy „Szlakiem pomników Getta Warszawskiego” w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim,

  • organizowanie od 1992 r. corocznego spotkania modlitewnego w kościele katolickim Wspólna Radość Tory z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA,

  • nadawanie co roku tytułu CZŁOWIEKA POJEDNANIA osobom zasłużonym na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego,

  • współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim (17 stycznia);

«« | « | 1 | » | »»