Biblia Aramejska. Zgromadzeni wokół słowa Pana

Wydarzenie w synagodze, promujące kolejny tom Biblii Aramejskiej, wpisało się również w wymiar dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Spotkanie odbyło się w synagodze Jesziwy przy ul. Lubartowskiej 85 w Lublinie.

Promocję kolejnego tomu Biblii Aramejskiej - Targum Neofiti 1 do Księgi Powtórzonego Prawa zorganizowały: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” oraz Jeszywas Chachmej Lublin.

W wydarzeniu promującym Targum Neofiti 1 do Księgi Powtórzonego uczestniczyli:  abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, ks. dr Marek Szymański, dyrektor wydawnictwa „Gaudium”, ks. prof. Mirosław S. Wróbel, dyrektor i redaktor naukowy projektu „Biblia Aramejska”.

Księga Powtórzonego Prawa została przetłumaczona i opracowana krytycznie przez ks. prof. Marka Parchema z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel dokonał podczas spotkania analizy aramejskiego zwrotu „Słowo Pana”, a także wyjaśniał znaczenie  modlitwy „Ojcze nasz” w kontekście Biblii Hebrajskiej i komentarzy aramejskich. Wydarzenie miało charakter dialogu i modlitwy, zgromadziło przedstawicieli różnych środowisk.

Całość była transmitowana online na żywo na kanale YouTube w popularnym kanale Ekumeniczny Lublin. Nagranie będzie też dostępne w sieci, z tłumaczeniem na język angielski.

Projekt Biblia Aramejska ma istotne znaczenie dla badań targumicznych w Polsce. Został zainicjowany w 2014 r. przez biblistów Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Dotyczy on krytycznego wydania polskiego tłumaczenia Palestyńskich Targumów do Pięcioksiegu - Targumu Neofiti 1, Targumu Pseudo-Jonatana oraz Targumu Onkelosa, a w dalszej kolejności Targumu Jonatana do Proroków oraz Targumów do Pism przy współpracy uczonych różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz uczonych żydowskich. Dyrektorem i redaktorem naukowym projektu jest ks. prof. Mirosław S. Wróbel, kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL.

- Pierwsze w Polsce tłumaczenie tekstów targumicznych stanowi bezcenne źródło dla dalszych badań naukowych. Seria „Biblia Aramejska” staje się w Polsce dużą pomocą dla interpretacji normatywnych tekstów judaizmu i chrześcijaństwa. Wiele wyodrębnionych źródeł stanowi podstawę do dalszych badań specjalistycznych. Biblia Aramejska jest cennym źródłem dla badaczy różnych dyscyplin nauki - wyjaśnia ks. Wróbel.

- Pisma chrześcijańskie powstawały w środowisku żydowskim i są głęboko zakorzenione w tradycji Izraela. Biblia Aramejska stanowiła swoisty pomost pomiędzy Torą i Ewangelią. Jej treść wykorzystywana w liturgii synagogalnej stała się ważnym elementem rodzącego się chrześcijaństwa. W targumach można dostrzec istotny styk pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem. Żydzi i chrześcijanie I w. rozumieli Biblię w świetle interpretacji egzegetycznych zawartych w targumach - precyzuje biblista.

Dotychczas wydane tomy Biblii Aramejskiej dostępne są w księgarni wydawnictwa "Gaudium" przy ul. Ogrodowej w Lublinie oraz w sklepie internetowym. Najnowszy tom pojawi się w sprzedaży w pierwszych dniach grudnia. Jest to lektura zarówno dla specjalistów, jak też dla katolików oraz osób zainteresowanych, chcących zgłębiać znajomość Biblii. Tekst aramejski jest tłumaczony na język polski, są także obszerne komentarze i wyjaśnienia.


Więcej w kolejnym 49/2022 numerze "Gościa Lubelskiego".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama