Głosić, rozmawiać, szanować

„Czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze” (Ga 6, 10). Do tych słów św. Pawła nawiązał Benedykt XVI, spotykając się z kolejną w ostatnich miesiącach grupą biskupów z Filipin, przybyłą z wizytą ad limina Apostolorum.

Przypomniał, że w tym azjatyckim kraju obok katolickiej większości obecni są też, zwłaszcza w jego południowej części, niechrześcijanie. Jak wiadomo, chodzi tu zwłaszcza o muzułmanów, którzy stanowią ok. 6 proc. ludności Filipin. Tamtejszy episkopat musi zatem objąć swą apostolską troską zarówno braci w wierze, jak też wyznawców innych religii.

Mówiąc o posłudze wierzącym w Chrystusa, Papież zalecił filipińskim biskupom zwłaszcza katechizację, która daje wiernym zrozumienie nauczanej przez Kościół wiary i moralności. Podkreślił też znaczenie stałej formacji duchowieństwa. Natomiast, gdy chodzi o czynienie dobrze tym, którzy nie podzielają naszej wiary, przypomniał, że zawsze pozostaje priorytetem dialog z wyznawcami innych religii.

„Gdy Kościół głosi nieomylnie, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, szanuje tym niemniej wszystko to, co jest prawdziwe i dobre w innych religiach – mówił Papież. – Stara się roztropnie i z miłością podejmować uczciwy, przyjazny dialog z ich wyznawcami, gdy tylko jest to możliwe. W ten sposób Kościół działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i rozwijania wspólnego dobra ludzkości. Wyrażam wam uznanie za to, czego już dokonaliście, i zachęcam, byście przez nawiązany dialog nadal wytyczali drogę do prawdziwego, trwałego pokoju ze wszystkimi waszymi sąsiadami. Traktujcie każdego, niezależnie od wyznawanej przezeń wiary, jako osobę stworzoną na obraz Boga”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg