Międzyreligijna modlitwa w bazylice Mariackiej za władze miasta

O opiekę Boga i pomyślność dla miasta i mieszkańców modlili się we wtorek 7 maja przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich i wyznawcy judaizmu. Słowa modlitw wypowiedziano w Koronie Gdańska, odbyło się też spotkanie w Izbie Radnych.

Okazją do międzyreligijnej modlitwy było zaplanowane na południe w Ratuszu Głównego Miasta ślubowanie nowo wybranych radnych miasta oraz zaprzysiężenie Aleksandry Dulkiewicz na urząd Prezydenta Gdańska. Modlitewnemu spotkaniu przewodniczył gospodarz miejsca, ks. prał. Ireneusz Bradtke, proboszcz parafii mariackiej. - Spotykamy się dziś w świątyni, która przez wieki miała silne związki z miastem i rządzącymi nim. W świątyni spoczywają burmistrzowie miasta sprzed wieków, ale też poprzednik Pani Prezydentki, śp. Paweł Adamowicz. W modlitwach będziemy prosić naszego Pana o wszelkie dary dla władz Gdańska, by w rozpoczynającej się kadencji dobrze i sprawiedliwie zarządzali naszym miastem - mówił ks. I. Bradtke.

Następnie przedstawiciele poszczególnych Kościołów chrześcijańskich i Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego rozpoczęli indywidualne modlitwy. W bazylice Mariackiej modlili się ks. Gabriel Masalski z Kościoła prawosławnego, ks. Grzegorz Fryda z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. prezbiter Sebastian Maria Niedźwiedziński, reprezentujący Kościół ewangelicko-metodystyczny, ks. Rafał Michalak z Kościoła polskokatolickiego, prezbiter Tomasz Ropiejko z Kościoła zielonoświątkowego, Jakub Szadaj i Karol Kołodziej z Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP. Kościół katolicki reprezentował też ks. Dariusz Ławik, referent ds. ekumenizmu archidiecezji gdańskiej.

Po modlitwach duchowni wspólnie udzielili błogosławieństwa dla zgromadzonych w kościele radnych i władz Gdańska. Następnie wspólnie przeszli do znajdującego się w południowym ramieniu transeptu bazyliki, pomieszczenia zwanego Izbą Radnych. Wybudowane ono zostało za kaplicą św. Marcina, nazywaną Kaplicą Radnych i jest wzmiankowane już w 1439 r. Jest to jedyne w Polsce pomieszczenie kościelne przeznaczone na działalność władz świeckich. Prowadzone były w niej rozmowy i posiedzenia rady miejskiej, rokowania, załatwiana była korespondencja, przyjmowani emisariusze z innych miast i krajów.

Po krótkim spotkaniu w Izbie Radnych, radni i Aleksandra Dulkiewicz wraz ze współpracownikami udali się do Ratusza Głównego Miasta, gdzie w południe w Wielkiej Sali Wety odbyła się uroczystość ich zaprzysiężenia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg