Sekty apokaliptyczne dzisiaj

„Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych” - to tytuł sympozjum, które odbywa się 7 grudnia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez cały dzień jego uczestnicy będą zgłębiać wątek Armageddonu obecny w doktrynach sekt i jego destrukcyjny wpływ na normy społeczne.

- Konferencja ma na celu bliższe przyjrzenie się temu ważnemu wątkowi działalności różnych sekt i nowych ruchów religijnych, jako jednemu ze źródeł ich potencjalnej lub faktycznej destrukcyjności wobec norm społecznych, zarówno w odniesieniu do jednostek, jak i ich instytucji, w tym państwa. Wątek ten przeanalizowany zostanie nie tylko przez pryzmat doktryn i praktyk współcześnie funkcjonujących wspólnot wpisujących się w konwencjonalną kategorię pojęciową „sekty i nowe ruchy religijne”, lecz także z punktu widzenia wiedzy i doświadczeń nabytych z historii – mówią organizatorzy.

Organizatorzy pragną przybliżyć nie tylko „problem końca” obecny w nauczaniu sekt, ale przede wszystkim przypomnieć nauczanie Kościoła na temat czasów ostatecznych. Tłem do rozważań jest idea końca świata obecna w religii chrześcijańskiej, w jej głównych nurtach wyznaniowych: katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie.

Zdaniem ekspertów ds. sekt, rok 2011 przyniósł co najmniej kilka proroctw o zbliżającym się końcu świata, niekiedy wskazujących nawet na dokładne daty tego wydarzenia. Zapowiedzi na 2012 rok również prezentują wizje nadchodzącego Armageddonu, a przepowiednie takie pojawiają się niejednokrotnie w nauczaniu pewnych grup czy wspólnot o charakterze religijnym lub parareligijnym, które bywają zbiorczo określane jako sekty i nowe ruchy religijne. Postęp technologiczny w dziedzinie komunikacji stwarza sposobność ich łatwej dostępności, nośności i rezonansu w przestrzeni społecznej.

Toruńskie sympozjum o sektach organizowane jest po raz trzeci. Poprzednie dwie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zdaniem organizatorów, wskazuje to na realną potrzebę mówienia o zagrożeniach jakie niosą ze sobą nowe ruchy religijne.

Wśród tegorocznych prelegentów będą przedstawiciele uniwersytetów, min. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciele Fundacji Słowo Nadziei, Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych oraz Centrum Działania Psychomanipulacji z Lublina.

Sympozjum organizowane jest przez: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedrę Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Pracownię Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych UMK w Toruniu, Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Toruńskie Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| SEKTY