Mobilizacja dla bliskowschodnich chrześcijan

„Jaka będzie przyszłość chrześcijan na Bliskim Wschodzie? To, co słyszy się od niektórych przywódców arabskiej wiosny, jest bardzo niepokojące” – czytamy w apelu, który za pośrednictwem agencji Fides wystosował 23 stycznia arcybiskup Kirkuku Louis Sako.

Chaldejski metropolita z Iraku zwraca się do Stolicy Apostolskiej i całego Kościoła powszechnego o mobilizację społeczności międzynarodowej celem wsparcia chrześcijan na Bliskim Wchodzie.

Zdaniem abp. Sako tygiel etniczny, religijny i językowy będzie tam nieustannie prowadził do napięć i konfliktów, ponieważ w tym rejonie świata nigdy nie ustalono jasnych kryteriów obywatelstwa, niezależnych od uwarunkowań kulturowych. Brak instytucjonalnych gwarancji bezpieczeństwa stwarza pole do działania dla przestępców i ekstremistów. Chaldejski hierarcha robi tu wyraźne aluzje do sytuacji w Syrii. Uważa, że popieranie programów militarnych nie służy demokratyzacji. Doprowadzić może jedynie do eskalacji niszczącego wszystko konfliktu między zbrojną opozycją a rządem.

W tym kontekście panująca wśród bliskowschodnich chrześcijan niepewność łatwo może się przerodzić w strach. Arcybiskup niepokoi się, „czy można jeszcze w ogóle myśleć o harmonijnym współistnieniu”, kiedy ci, którzy nie wyznają religii określanej jako „państwowa”, są dyskryminowani.

Zdaniem chaldejskiego metropolity Kirkuku Stolica Apostolska może odegrać ważną rolę w zapewnieniu, by wyznawcy Chrystusa mogli pozostać na Bliskim Wschodzie. Wiele zależy jednak od samych chrześcijan, a także od muzułmanów. Abp Sako przestrzega bliskowschodnie Kościoły przed niebezpieczną pułapką nacjonalizmu. Winny one żyć duchem ewangelicznej miłości. Hierarcha proponuje „pozytywną świeckość”, respektującą religię i odnoszącą się z szacunkiem do osoby. Jako przykład takiego podejścia przytacza deklarację Soboru Watykańskiego II o wolności religijnej. Zachęca wszystkich – chrześcijan, muzułmanów, żydów i niewierzących – do otwartej dyskusji o prawach człowieka i wolności sumienia.

«« | « | 1 | » | »»