Izraelska wspólnota różnych wyznań

Rano w uroczystość Wszystkich Świętych w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich kard. Stanisław Dziwisz spotkał się z delegacją przedstawicieli religii obecnych w Ziemi Świętej.

30 osób z Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych działających na terenie Izraela jest w Polsce od 30 października. Odwiedzili już Warszawę, a jutro udadzą się do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.

W Krakowie przyznawali, że to wielki zaszczyt być ugoszczonym w domu, w którym przez tyle lat mieszkał papież Jana Paweł II.

- Wszyscy rozumieliśmy jego ważne wołanie o pokój i pojednanie - powiedział Akiva Tor z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela.

Podczas spotkania podkreślano, jak istotne jest wzajemne poszanowanie między wyznawcami różnych religii, i wskazywano, że koegzystencja jest bardzo wartościowa.

- Chcemy, żeby nasza wizyta niosła ze sobą przesłanie o tym, że życie w zgodzie jest możliwe. My w Izraelu żyjemy obok siebie, rozmawiamy, wspieramy się i staramy się nawzajem rozumieć - tłumaczył katolicko-melchicki arcybiskup Georges Bacouni.

Wielu zwierzchników zaznaczyło również, że konieczne jest, aby ustały prześladowania z powodu wiary, antysemityzm i wszelkie akty terroryzmu.

- Nasza podróż ma być świadectwem, że można żyć razem, mając inne wyznania. I co ważne - wychowywać młode pokolenia do pokoju, szacunku i wzajemnej akceptacji, bez jakichkolwiek przejawów przemocy - dodał z kolei o. Dobromir Jasztal OFM, wikariusz Kustodii Ziemi Świętej.

Kard. Stanisław Dziwisz zaznaczył, że przybyli mogą się czuć w Krakowie jak u siebie i są bardzo szanowani. Przypomniał, że papież Polak zawsze podkreślał, że potrzebny jest dialog międzyreligijny także na płaszczyźnie kulturalnej.

- On zawsze był traktowany przez wyznawców różnych religii jak przyjaciel. Dlatego, że był szczery i zawsze starał się jednoczyć ludzi - powiedział.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że członkowie delegacji pokazują, iż w Izraelu rzeczywiście istnieje wspólnota na bazie troski o pokój.

- To ważne świadectwo wzajemnego poszanowania swoich programów religijnych. Dziękuję Wam za nie. Dobrze by było, żeby ono promieniowało na niespokojny obecnie Bliski Wschód, a także na cały świat - stwierdził.

Wskazał, że Jan Paweł II często zachęcał do budowania mostów i przestrzegał przed tworzenie murów.

- Państwo także budujecie mosty poprzez Waszą prawdziwą wspólnotę różnych wyznań. Musimy przy tym pamiętać, że dobrem najwyższym jest Bóg, w którego wszyscy tutaj wierzymy. Niech tak, jak jest tutaj dzisiaj, będzie zawsze - byśmy nigdy nie byli podzieleni - powiedział na zakończenie kard. Dziwisz.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg