Przywódcy religijni do Trumpa: Potrzebne dwa państwa

„Jesteśmy przekonani o możliwości pokoju między Izraelem a Palestyną” – tak napisało 35 zwierzchników wspólnot chrześcijańskich, muzułmańskich i żydowskich ze Stanów Zjednoczonych w liście do prezydenta Donalda Trumpa.

Po skonsultowaniu się z instytucjami religijnymi w Ziemi Świętej sygnatariusze dokumentu opracowali swój raport, w którym opowiadają się za rozwiązaniem konfliktu w formie dwóch państw na objętych nim terenach. Opcja zakładająca istnienie tylko jednego państwa ich zdaniem „przyniosłaby dalsze lata przemocy”.

List podpisali biskupi katoliccy, w tym Oscar Cantú, stojący na czele amerykańskiej Komisji Iustitia et Pax, a także zwierzchnicy prawosławia, metodystów i innych wyznań chrześcijańskich, imamowie oraz 12 rabinów. Wszyscy byli zgodni, że „realizacja sprawiedliwego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami zaowocowałaby pozytywnymi skutkami zarówno dla obu nardów, jak też dla regionu Bliskiego Wschodu oraz dla interesów USA i dla całego świata”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama