Scjentolodzy sami o sobie

Termin "Scjentologia" zaczerpnięto z łacińskiego słowa "Scio", które oznacza "wiedzę w pełnym tego słowa znaczeniu" oraz z greckiego "Logos", co oznacza "zgłębianie wiedzy, uczenie się, studiowanie".

Scjentologia jest religijną filozofią stosowaną.

Filozofia jest tym, co pomaga ci pokonać najtrudniejsze przeszkody życia.

Filozofia: z definicji oznacza dążenie do wiedzy. Filozofia to wiedza na temat przyczyn i praw wszystkich rzeczy. Filozofia stosowana to taka, która ma do czynienia z działaniem i akcją. Taka, która ma zastosowanie w życiu. Filozofia stosowana nie jest wiedzą wyłącznie teoretyczną, ale taką, która stosując teorię, pomaga nam zmienić nasze życie na lepsze (Biuletyn BKH z 4 marca 1965 r. – Materiały – Materiały do studiowania HAS, Lekcja 1, wydane przez L. Ron Hubbard).

Scjentologia jako filozofia religijna jest czymś innym niż praktyka religijna.

Scjentologia w żaden sposób nie ingeruje w nasze osobiste praktyki religijne ani w naszą wiarę.

Scjentologiem może zostać osoba wyznająca jakąkolwiek religię.

Scjentologia da ci lepsze rozumienie twojej własnej religii.

Scjentologia nie wkracza w domenę Ósmej dynamiki sferę Najwyższej Istoty lub Boga.

Scjentologia nie ocenia ani nie wartościuje wyznania w życiu jednostki i pozostawia je własnemu, indywidualnemu wyborowi.

W Scjentologii znajdziemy ludzi różnych wyznań: chrześcijan, buddystów, muzułmanów, judaistów i wielu innych.

Scjentologia zawiera dane, które wyjaśniają życie, które mówią o tym, czym ono jest i jak to życie funkcjonuje w fizycznym świecie.

Scjentologia może zmienić każdy stan, ponieważ posiadła ona technikę zmiany stanu lub warunków. Po raz pierwszy jest tak, że dana osoba może zmienić siebie samą, swoje środowisko, swoich przyjaciół i własne możliwości. Tę właśnie magię Scjentologii można sobie przyswoić i zastosować w sposób pozytywny. Jej zasługi są naprawdę przeogromne.

Scjentologia ma wiele do zaoferowania: może czegoś nauczyć, umożliwia poznanie i stosowanie wiedzy. (Biuletyn BKH z 4 marca 1965 r. – Materiały – Materiały do studiowania HAS, Lekcja 1, wydane przez L. Ron Hubbard)

Osiem dynamik[1]
Istnieje osiem głównych stopni lub napędów, które decydują o naszym Przetrwaniu. W Scjentologii nazywamy je "dynamikami". Wiedza na temat ośmiu dynamik pomoże każdemu z nas zrozumieć życie i ułatwi nam podejmowanie prawidłowych decyzji.

PIERWSZA DYNAMIKA to pęd w kierunku przetrwania własnej jaźni / samego siebie.

DRUGA DYNAMIKA to pęd w kierunku przetrwania poprzez płeć i potomstwo. Dynamika ten dzieli się na dwie kategorie. Druga Dynamika (a) to sam akt seksualny oraz Druga Dynamika (b) to jednostka, jaką jest rodzina, łącznie z wychowywaniem dzieci.

TRZECIA DYNAMIKA to pęd w kierunku przetrwania poprzez grupę istot bądź jako grupa. Każdą grupę lub całą klasę społeczną należy pojmować jako pewną część Trzeciej Dynamiki. Będzie to szkoła, klub, drużyna, miasto, naród. Wszystko to są przykłady grup.

CZWARTA DYNAMIKA to pęd w kierunku przetrwania za pośrednictwem całego gatunku ludzkiego oraz jako gatunek ludzki.

PIĄTA DYNAMIKA to pęd w kierunku przetrwania za pośrednictwem form życia, takich jak ssaki, ptaki, owady, ryby oraz roślinność. Jest to również pęd w kierunku przetrwania jako pewna określona forma życia.

SZÓSTA DYNAMIKA to pęd w kierunku przetrwania jako świat fizyczny. Komponenty świata fizycznego to Materia, Energia, Przestrzeń i Czas. Od nich wywodzi się termin MEST (ang. Matter, Energy, Space, Time).

SIÓDMA DYNAMIKA to pęd w kierunku przetrwania poprzez duszę lub jako dusza. Do kategorii Siódmej Dynamiki należy wszystko, co duchowe, niezależnie od tego, czy ma tożsamość, czy też nie. Podkategorią tej Dynamiki są idee oraz koncepcje, na przykład piękno oraz samo pragnienie przetrwania poprzez te idee.

ÓSMA DYNAMIKA to pęd w kierunku przetrwania poprzez Najwyższą Istotę, a jeszcze dokładniej, poprzez nieskończoność. Nazywamy to Ósmą Dynamiką, ponieważ symbol Nieskończoności ma postać odwróconej cyfry "8".

(Skrócony Słownik Scjentologii, L. Ron Hubbard)

Scjentologia nie wkracza w sferę Ósmej Dynamiki, Najwyższej Istoty lub Boga. Scjentologia nie wartościuje ani nie ocenia, jaka sfera religijna i czyja domena jest tą jedyną. Decyzję tę pozostawia indywidualnemu wyborowi jednostki. Scjentologia w żaden sposób nie ingeruje w nasze osobiste wierzenia religijne ani w nasze wyznanie. Scjentologiem może zostać człowiek jakiejkolwiek wiary religijnej. Wśród Scjentologów znajdujemy przedstawicieli wszystkich wyznań religijnych: chrześcijan, buddystów, muzułmanów, judaistów i wielu innych. Ponieważ są to nasze osobiste praktyki religijne. Scjentologia natomiast jest stosowaną filozofią religijną, która zasadniczo różni się od praktyk religijnych. Scjentologia daje nam lepsze zrozumienie naszych własnych praktyk religijnych. Osiem dynamik obejmuje wszystkie kategorie życia. Wiedza na temat ośmiu dynamik przydaje się podczas podejmowania decyzji i właściwych działań. Poprawne bądź optymalne działanie to takie, które pomaga w przetrwaniu największej liczby dynamik.

Działanie niewłaściwe lub złe możemy interpretować jako takie, które przeszkadza w przetrwaniu lub powstrzymuje przetrwanie maksymalnej liczby dynamik.

Jeżeli w taki sposób będziemy oceniali nasze działania, to natychmiast otrzymamy narzędzie do pomiaru dobrych i złych działań, działań właściwych i niewłaściwych.

Gdy następnym razem będziesz musiał podjąć trudną decyzję, oceń ją z punktu widzenia ośmiu dynamik i upewnij się, czy twoje działanie będzie, czy też nie będzie sprzyjać maksymalnej liczbie dynamik. Na tej podstawie podejmij decyzję. Pomyśl, czy decyzja ta pomoże tobie (pierwsza dynamika); czy też pomoże twojej żonie, rodzinie, dzieciom (druga dynamika)? A może będzie pomocna w przetrwaniu oraz istnieniu twojej grupy; stowarzyszenia, klubu bądź posłuży innym dynamikom? Przeanalizuj w taki sposób wszystkie życiowe dynamiki.
_______________

[1] DYNAMIKA: pęd, bodziec, pobudka, parcie, siła oraz cel życia – PRZETRWANIE! – w jego ośmiu manifestacjach

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg