Rodzimy Kościół Polski: Bóg czterotwarzowy

Wierzą w Jedynego Boga w Jego Czterotwarzowym Zaistnieniu czyli słowiańskiego Świętowita. Oddają mu cześć kłaniając się z obnażoną głową przed jego posągiem. Mają wówczas jedną rękę złożoną na piersi, a drugą na brzuchu – podobnie jak posąg Świętowita wyłowiony ze Zbrucza. Ich kapłani to ofiarnicy, inaczej nazywani żercami.

Rodzima liturgia ofiary

Rodzimy Kościół Polski ma swoją liturgię. Jako przykład zamieszczamy tzw. rodzimą liturgię ofiary, którą zaczerpnęliśmy z oficjalnej strony internetowej Kościoła. Odprawia ją trzech ofiarników:

Ofiarnik II:
Złóżmy ofiarę Bogu w jego zaistnieniu słowiańskim – jako czterotwarzowego i czterorękiego;
w jego postaci najświętszej dla nas Polaków.
(bierze smolną drzazgę)
To jest Twoje.
(drzazgą podpala ognisko ofiarne)
Ofiarnicy:
Witaj nam gościu w czerwonym płaszczu.
Ofiarnik I:
Jako isprwa jedinogo Boga znajem iże jest nad wsemi, i tomu sę klanjajem.
Ofiarnik II:
Od początku Boga jednego wyznajemy, który jest ponad wszystkimi i jemu się kłaniamy.
Ofiarnik III:
Jako tako jest jakoże ty glagoliesi. Z nami bog.
Ofiarnik I:
Tak jest jak ty mówisz. Z nami bóg.
(sięgając po ofiarę z chleba)
To jest twoje.
(wznosząc ofiarę ku niebu)
Panie któryś dawał nam pożywienie daj go nam i teraz w obfitości.
Ofiarnik II:
Któryś nam uczynił ten noworoczny podarunek bądź nam miłościw.
Ofiarnik I:
(rozpoczynając spalanie)
Boże otc naszich i gosopodi milosti poslusai mojeję molitwy.
Ofiarnik II:
Boże ojców naszych i panie miłościwy wysłuchaj modlitwę moją.
Ofiarnik III:
(podczas spalania ofiary)
Boże wielki i dobry! Spuść mgłę twoją niebieską a ziemską mgłę podnieś do nieba!
Boże wielki i dobry! Pozwól nam żyć, śpiewając jak jaskółka, życie ciągnąc jak jedwab, igrając jak gaj, radując się jak góry!
Ofiarnik I:
(po spaleniu ofiary)
Blagoslowljen gospod.
Ofiarnik II:
Błogosławiony jest pan.
Ofiarnik III:
Bogom jesi semo poslan na syzdanje nase.
Bóg cię tu przysłał dla zbudowania naszego.
Ofiarnik I:
Pyjam w imę Boga jedinogo, stworsajego wsą twar.
Ofiarnik II:
Pijmy w imię Boga jedynego, który stworzył wszelkie twory.
Ofiarnik I:
(sięgając po naczynie z miodem pitnym)
To jest twoje.
(sięgając po róg)
To jest twoje.
(nalewa miód do rogu, wznosi)
Pyją w imę Boga jedinogo, slawoslowęste slowensky.
(pije)
Ofiarnik II:
Piję w imię Boga jedynego, sławiąc Boga po słowiańsku.
(pije)
Ofiarnik III:
Bogu otc nasich że slawa i chwala w weky.
(pije)
Ofiarnicy: Bogu ojców naszych niech będzie sława i chwała na wieki.
Ofiarnik I:
Blagoslowjen gospod.
Ofiarnicy:
Błogosławiony jest pan.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama