Asyż w Krakowie: Religie a wartość życia

Wszystkie religie i tradycje duchowe na świecie winny spotkać się na drodze obrony życia, by odkryć bogactwo jego wartości – mówił bp Jean-Marie Bala z Kamerunu.

Przedstawiciele różnych religii spotkali się w klasztorze ojców franciszkanów w Krakowie, by dyskutować na temat stosunku religii do wartości życia. Panel odbył się w ramach Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju „Ludzie i Religie”.

W panelu „Religie a wartość życia” uczestniczyli przedstawiciele katolików, żydów, buddystów i muzułmanów. Dyskusję prowadził bp Jean-Marie Bala z Kamerunu, który powiedział, że takie debaty to okazja do spotkania różnych tradycji duchowych, które mogą i powinny zjednoczyć się dla sprawy ochrony życia.

O praktycznej pracy na rzecz tej idei mówiła s. Cherubina Zofia Bokota z Polski, która jest założycielką Domu Samotnej Matki w Krakowie. Do tej pory urodziło się w nim ponad 2000 dzieci. Do sióstr nazaretanek, które prowadzą tę placówkę, zgłaszają się różne kobiety z całej Polski, niektóre – jak podkreśliła s. Cherubina – o krok od tragedii i desperackich decyzji. Zakonnica zapewniała, że przyszłe matki pod dachem tego ośrodka odnajdują spokój, równowagę psychiczną i radość oczekiwania na potomstwo.

„Patrzę na urodzone u nas dzieci i myślę – miało ich nie być a teraz wyrosły na dobrych i szlachetnych ludzi” – mówiła nazaretanka. Siostra wspomniała także o uruchomionym trzy lata temu w Krakowie Oknie Życia, którego celem jest ratowanie dzieci już narodzonych. Do tej pory w Oknie Życia znalazło się 10 niemowląt.

Domenico Crupi z Włoch, dyrektor generalny Domu Pomocy Społecznej i Ulgi w Cierpieniu podkreślał w swoim wystąpieniu, że za ekonomią musi stać dusza. Postulował gruntowne przemyślenie kwestii relacji między etyką a ekonomią, zwłaszcza w kontekście ochrony zdrowia. Zwrócił uwagę na to, że minimalny poziom świadczeń medycznych w północnej części świata zawiera pakiet usług, które są niewyobrażalne dla mieszkańców południowej półkuli i podkreślił, że wszystkie instytucje państwowe są wezwane do obrony życia w duchu solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Jego zdaniem, zdrowie – jako jedność ciała, psyche, ducha i sumienia – jest wartością samą w sobie i społeczeństwa winny dążyć do tego, by zlikwidować formy odrzucenia i wykluczenia osób chorych, słabych, starszych i cierpiących. „Zdrowie cielesne stanowi wartość samą w sobie, pod warunkiem że nie będzie traktowane tylko jako dobre samopoczucie i nie pogwałci innych, wyższych dóbr, a także o ile nie stało się religią samą dla siebie” – mówił.

Sohan Lal Gandhi z Indii, prezes Międzynarodowego Centrum na Rzecz Pokoju i Działania Bez Przemocy zwrócił uwagę na fakt, że przemoc, gwałt i pożądanie bogactw są ze sobą ściśle powiązane i stanowią poważne zagrożenie dla życia. Jego zdaniem, źródłem przemocy jest ludzki umysł i to od niego – i nieuporządkowanych namiętności – rozpoczynają się wojny i konflikty. Podkreślił także, że unikanie przemocy, samokontrola oraz prostota to trzy cechy religii, bez których „nie może ona być religią”.

Thero Gnanarama, rektor Kolegium Buddyjskiego w Singapurze zauważył, że religia ma ogromny wpływ na ludzkość, gdyż określa życie codzienne i rytuały. To naturalna skłonność człowieka i społeczności, istotny element życia. Zaznaczył, że człowiek jest intymnie związany z religią i wszystkie religie świata będą istnieć, póki istnieją społeczności ludzkie. Podkreślił, że w każdą religię wpisane jest pojmowanie życia jako daru oraz kierowanie się miłością i współczuciem w relacjach z bliźnimi.

Prof. Siti Musdah Mulia z Indonezji dodała, że misją religii jest budowanie świata jako wspólnoty bez granic. Zwróciła uwagę na to, że religie powinny też przypominać, iż człowiek jest częścią natury. „Dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, że świat wokół nas umiera. Bez środowiska przyrodniczego życie ludzkie nie może istnieć i naszym zadaniem jest przypominać o tym” – podkreśliła. Jej zdaniem religijne podejście do życia zakłada poszanowanie życia w każdym z jego aspektów, sprzeciw wobec aborcji, eutanazji, tortur i prześladowań. „Promocja wartości życia to główne zadanie liderów religijnych” – podsumowała.

W ramach Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju „Ludzie i Religie” w całym Krakowie odbywały się panele dyskusyjne.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |