Księgi hinduizmu

Bhagawadgita – „Pieśń Niebiańska”, Upanisady, Wedy

Bhagawadgita

, „Pieśń Pana", to Biblia Indii i najbardziej znana księga tamtejszej literatury religijnej, jest rozmową między bogiem Krsną a jego wiernym Arjuną. Włączona do szóstej księgi Mahabhharata, jednej z wielkich epopei, uważana jest za święty dokument, stanowiący „Ewangelię Krsny", trzeciego z wielkich bogów bbakti, który objawia się jako Pan najwyższy, Bhagawan, i dyktuje, jaki sposób postępowania powinien przyjąć jego wierny, bbakta Arjuną.
Gita porządkuje i nadaje nowy kierunek wcześniejszym naukom mistyków, tworząc z nich zgodną syntezę. Ukazuje pierwszą płaszczyznę zbawienia, karmamaga, czyli drogę uczynków, lecz chce przezwyciężyć ją, nauczając za pośrednictwem Krsny o uczynku wypełnionym zgodnie z obowiązkiem (dharma), nie spodziewając się rekompensaty. Mówi o drodze poznania zapowiedzianej w Upanisadach, lecz przekształca ją, prowadząc wiernego w stronę Bhagawana, boskiej istoty wyższej od Brahmana. Jako podstawową głosi dl pobożności i miłości, bhaktimarga, drogę zawierzenia się Krsnie osobowemu bogu. Człowiek może działać, lecz czyni to zawsze w odniesieniu do Krsny, będącego stwórcą świata, k także położy kres jego cyklowi.
Objawienie Gity mieści się w świecie mitycznym epopei, która wprowadza na scenę walkę. W takim kontekście naucza ona o zbawieniu człowieka, które dokonuje się poprzez posłuszeństwo, które bhakta okazuje Bhagawanowi, przez! bożność wyrażaną wobec Krsny. Dla kogoś, kto swoją miłością oddaje się Krsnie i całe działanie powierza swemu bogu kołowrót samsary w końcu zatrzymuje. Następuje wyjście z cyklu kolejnych narodzin dzięki psychologicznej pomocy Bhagawana, który wspiera wysiłki człowieka, usuwa zasłonę iluzji i objawia się swemu wieś mu. Tak przedstawiają się ścisłe ramy hinduizmu.

BHAGAWADITA

Pan mówi:
VI, 47. A za najdoskonalszego z wszystkich joginów uważam tego, kto - sercem złączony ze mną - kocha mnie, pełen wiary.
VIII, 5. Kto wyzwalając się z [więzów] data odchodzi, lecz w ostatniej chwili pamięta o mnie, ten przybywa do mego stanu bytu, co do tego nie ma wątpliwości.
VIII, 7. Dlatego zawsze myśl o mnie i walcz! Bo jeśli na mnie skupisz twój umyśl i rozum, z całą pewnością przybędziesz do mnie.
XII, 6-7. Ci natomiast, którzy wszelkie uczynki składają we mnie, i mnie uważają za najwyższe dobro, którzy mnie jednego czynią przedmiotem medytacji i [przez to] oddają mi cześć, tych ja już wkrótce uratuję z oceanu powracającej wciąż śmieci.


Materiały o hinduizmie pochodzą z opublikowanej przez Wydawnictwo WAM książki "Hinduizm", której autorem jest Julien Ries. Książka ukazała się w serii "Religie ludzkości".

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg