Święto Przerwania/Zakończenia Postu

Każdy muzułmanin, który nie cierpi niedostatku, powinien odpowiednim datkiem wesprzeć potrzebującego, aby i on miał udział w radości tego święta.

Święto Przerwania Postu (tur. Ramasan Bayrami), obchodzone na koniec ramadanu i związane ze składaniem sobie życzeń i prezentów, zajmuje w świadomości wielu muzułmanów pierwsze miejsce pośród świąt. Tureckie określenie tego święta, Szeker Bayram, oznaczało początkowo zapewne „Święto Dziękczynienia" (od arab. szukr -„podziękowanie”), dziś jednak wiąże się przede wszystkim ze słodyczami (tur. szeker - cukier), którymi się wierni nawzajem obdarowują. Typowymi tureckimi słodyczami, przyrządzanymi m.in. z tej okazji, jest baklawa (legumina z ciasta francuskiego, migdałów i pistacji) oraz lokum, mrożony syrop z cukru i owoców cytrusowych posypany cukrem pudrem. Id al-Fitr jest czasem dziękczynienia Bogu za umożliwienie przetrwania czasu postu i przebaczenie wszystkich grzechów. Ważnym elementem tego święta jest wspólna modlitwa oraz odwiedziny przyjaciół i krewnych. Każdy muzułmanin, który nie cierpi niedostatku, powinien odpowiednim datkiem wesprzeć potrzebującego, aby i on miał udział w radości tego święta.

"W każdym narodzie obchodzi się jakieś święto, a to (id) jest naszym świętem. " - powiedział Wysłannik (S) do Abu Bakra (R). [Buhari i Muslim]. Określenie "nasze święto" jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, iż jest to święto Muzułmanów i jest ono oparte wyłącznie o prawo muzułmańskie - szariat. Odkąd święta zazwyczaj określane są według tradycji religijnej, ważną rzeczą jest, abyśmy demonstrowali podczas naszego świętowania wielką wspólną radość, abyśmy odczuli, iż jest to nasze święto i że są one różne od świąt muszrików ( politeistów), Nie obchodzimy pogańskich świąt, takich jak np. Boże Narodzenie czy Hanuka. Nasza wdzięczność okazywana jest wyłącznie Allahowi (T)

Wysłannik (S) wiele razy w swoich wypowiedział nakazywał, abyśmy odróżniali się w stosunku do muszrików. Szczególnie w przypadku tych dwóch świąt ( idów) chciał, abyśmy zaznaczyli swoją odmienność. Dlatego też, po tym jak zobaczył mieszkańców Medyny, obchodzących przed Islamem dwa święta, powiedział: " Allah ( S) dał wam lepsze niż tamte (święta): Id Al Adha (Święto Ofiarownia) i Id Al Fitr ( Święto Zakończenia Postu)." [Ahmad, Abu Dawud i Nasa'i].

Id Al Adha obchodzi się po zakończeniu Hadżdżu ( Pielgrzymki) , natomiast Id Al Fitr po zakończeniu Ramadanu. Nie jest zatem zaskoczeniem, iż powinniśmy je hucznie i demonstracyjne obchodzić. Na podstawie tych jasnych faktów, muzułmańscy uczeni przywiązują wielką wagę do koncepcji odrożniania się od muszrików w obchodzeniu naszych świąt.

Jest tak, ponieważ wszelkie ceremonie mają duży wpływ na nasze umysły i zachowania. Odróżniać się w naszym obchodzeniu świąt oznacza również, iż nie powiniśmy uczestniczyć w w ceremoniach politesistów podczas ich świąt. Umar ( R) powiedział: " Nie uczcie się języków politeistów - bez wyraźnej konieczności - ani nie wchodźcie do ich świątyń podczas ich świąt, gdyż dosiąga ich gniew Allaha (T) [Bajhaqi].

Muzułmanie mogą również pościć w dniach świąt politesitycznych. Umm Salamah (R) przekazuje, iż Wysłannik (S) miał z zwyczaju pościć w soboty i niedziele. Kiedy zapytano go o powód, odpowiedział: "Są to dwa dni świąteczne muszrików, a ja chciałbym być wobec nich w opozycji. [Ahmad i Nasai]

Aby właściwie zrozumieć kocepcję odróżniania się od muszrików, rzeczą niezwykle ważną jest - jeśli chcemy rzeczywiście odróżniać się od muszrików w naszych ceremoniach, w sposób jaki był określony przez Wysłannika (S)- stosowanie Sunny w sposób dosłowny. To gwarantuje nam, iż będziemy prawdziwymi naśladowcami Wysłannika (S).

A zatem, jeśli chcemy być jego naśladowcami, to powinniśmy wystrzegać się innowacji ( bid'ah) w tych ceremoniach. Innowacje ( bid'ah) pojawiają się kosztem Sunny, zastępując ją. Ibn Tajmijah mówił: "W sercu nie ma miejsca na Sunnę i bid'ah." [Al Iqtida] Allah (T) objawił:

Powiedz: "Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!" [Sura Ali Imran - Rodzina Imrana, 31, (3 : 31)]

Poniżej przedstawione są niektóre praktyki z Sunny Wysłannika (S) dotyczące świąt (id'ów), które muzułmanie powinni stosować. Przedstawione sa również niektóre innowacje (bid'ah) , których należy unikać. Rzeczą ważną jest praktykowanie Sunny id'ów, gdyż od tego zależy czy rzeczywiście nasze święta będą się odróżniały od świąt muszrików.

Sunna świąt (id'ów)
1 ) Sunną jest podczas id'u założyć najlepsze ubrania jakie posiadamy. Przekazuje się, iż praktykował to Ibn Umar wraz z innymi Towarzyszami Wysłannika (S). [Fath al Bari]

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |