Rok religijny w islamie

Muzułmańska rachuba czasu rozpoczyna się w roku hidżry, czyli wywędrowania Proroka Muhammada z Mekki do Medyny w 622 r. po Chr.

Wyznawcy islamu stosują rok księżycowy, składający się z dwunastu dwudziestodziewięcio- lub trzydziestodniowych miesięcy. Ponieważ rok księżycowy jest krótszy o jedenaście dni od roku słonecznego, przesuwa się on w stosunku do słonecznego corocznie o około jedenastu dni. Podobnie jak w judaizmie, dzień nie rozpoczyna się rankiem, lecz wraz z zachodem słońca.

Muzułmanie za początek ery islamu uznają - hidżrę - emigrację z Mekki do Medyny wówczas nazywanej Jasrib. Miało to miejsce 20 czerwca 622 roku według kalendarza gregoriańskiego. Odmiennie liczą czas Libijczycy, którzy za początek ery przyjmują nie rok hidżry, lecz rok śmierci Proroka Muhammada (632 r. n.e.).

Szczególnym dniem muzułmańskiego tygodnia jest piątek. W tym dniu w meczecie piątkowym, zwanym dżumi, lub w odpowiedniej sali modlitw jest odprawiana uroczysta, wspólna modlitwa, której przewodzi imam. Według większości autorytetów w modlitwie takiej uczestniczyć powinno co najmniej czterdziestu wiernych.

Najważniejszą częścią piątkowych uroczystości jest kazanie (chutba). Piątek w islamie nie jest dniem świętym, tak jak w judaizmie szabat czy w chrześcijaństwie niedziela. Praca zamiera tylko w czasie południowej modlitwy. W większości krajów jednakże w tym dniu nie są czynne ani instytucje państwowe, ani szkoły.

Miesiąca roku muzułmańskiego:

Pierwszy miesiąć - Muharram (30 dni)
Nazwa miesiąca znaczy "zakazany - święty". Był to jeden z czterech miesięcy, w którym zakazane było prowadzenie walk. Pierwszego muharrama zaczyna się nowy rok muzułmański. Na dziesiąty dzień tego miesiąca przypada najważniejsze szyickie święto Aszura, obchodzone dla upamiętnienia śmierci Al-Husayna w 680 roku.

Drugi miesiąc Safar (29 dni)
czyli "żółty" miesiąc, prawdopodobnie tak nazwany od jakiejś choroby, być może żółtaczki. W tym miesiącu obchodzono kiedyś święto powrotu pielgrzymów z Mekki.

Trzeci miesiąc Rabi al-allal (30 dni),
znaczy "wiosna pierwsza". W tym miesiącu przypada święto Narodzin Mahometa (Muhammada). Według tradycji muzułmańskiej Muhammad  urodził się dwunastego dnia tego miesiąca w Roku Słonia, tuż przed ukazaniem się na niebie planety Wenus. W dniu tym obchodzone jest święto urodzin - mewlid an-nabi - obchodzone w świecie muzułmańskim od 1207 roku.

Czwarty miesiąc Rabi al-sani (29 dni)
czyli, "wiosna druga".

Piąty miesiąc Dżumada al-ula (30 dni),
termin dżumada oznacza twardnieć, zamarzać.

Szósty miesiąc to Dżumada al-ahira (29 dni),
miesiąc ten przypadał na okres chłodów.

Siódmy miesiąc Radżab (30 dni) -
czyli "bezpieczny", jeden z czterech miesięcy, w których był zakaz walk, w czasach przedmuzułmańskich powstrzymywano się od wojen i wypraw grabieżczych.

Ósmy miesiąc Szaban (29 dni),
był to czas kiedy plemiona arabskie prowadziły wojny międzyplemienne.

Dziewiąty miesiąc Ramadan (30 dni).
Na ten miesiąc przypada obowiązkowy post muzułmański. Według tradycji muzułmańskiej w tym miesiącu objawiony został Kur'an (Koran).

Dziesiąty miesiąc Szallal (29 dni), nazwa oznacza "wyruszać na wędrówkę". Na pierwszy dzień tego miesiąca przypada święto zakończenia postu zwane Id al-Fitr (tureckie seker bayram).

Jedenasty miesiąc Zu al-kada (30 dni),
oznacza przebywanie w jednym miejscu. W okresie przedmuzułmańskim był czasem zaprzestania wędrówek.

Dwunasty miesiąc Zu al-hidżdża (29 dni),
nazwa pochodzi od terminu hadżdż - pielgrzymka, w tym bowiem miesiącu ma miejsce rytualna pielgrzymka do Mekki. Dziesiątego dnia kończy się pielgrzymka i na ten dzień przypada największe święto muzułmanów Id al-Adha, Święto Ofiarowania.

źródło:www.mzr.pl

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |