Dziś rocznica podpisania przez Jana Pawła II kluczowego dla chrześcijan listu

Dokładnie 12 marca 1998 r. papież z Polski podpisał list do kard. Edwarda Idrisa Cassidyego w związku z powstaniem dokumentu "Pamiętamy: Refleksje nad Szoah".

Wspomniany list papieża Jana Pawła rozpoczyna się tak: „Przy wielu okazjach podczas mego Pontyfikatu przypominałem z głębokim smutkiem cierpienia narodu żydowskiego w latach drugiej wojny światowej. Zbrodnia określana mianem Szoah pozostawiła niezatartą plamę na dziejach kończącego się stulecia. Gdy przygotowujemy się do wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, Kościół zdaje sobie sprawę, że radość Jubileuszu jest nade wszystko radością płynącą z przebaczenia grzechów oraz z pojednania z Bogiem i bliźnimi. Dlatego zachęca swoich synów i córki, by oczyścili serca, pokutując za dawne błędy i niewierności. Wzywa ich, by stanęli w pokorze przed Bogiem i dokonali rachunku sumienia z odpowiedzialności, jaką oni także ponoszą za zło naszych czasów”. Słowa te biskup Rzymu skierował do kard. Edwarda Idrisa Cassidyego 12 marca 1998 r.

Sam dokument „Pamiętamy: Refleksje nad Szoah” został podpisany 16 marca 1998 r. Czytamy w nim m.in.: „Niemniej, jak przyznał Papież Jan Paweł II, mimo dokonań tych odważnych ludzi, duchowy opór i konkretne działanie chrześcijan nie były takie, jakich można by oczekiwać od uczniów Chrystusa. Nie wiemy, jak wielu chrześcijan w krajach okupowanych lub rządzonych przez państwa nazistowskie lub ich sprzymierzeńców było wstrząśniętych zniknięciem swoich żydowskich sąsiadów, ale nie miało dość sił, aby głośno zaprotestować. Dla chrześcijan to brzemię ciążące na sumieniu ich braci i sióstr z czasów drugiej wojny światowej powinno być wezwaniem do pokuty”.

Szczególnym miejscem na terenie Lubelszczyzny, które upamiętnia ofiary II wojny światowej i tragedię Szoah, jest Państwowe Muzeum na Majdanku. Papieska myśl o pojednaniu znajduje tu swój szczególny wyraz w realizowanym przez muzeum procesie edukacyjnym w ramach pedagogiki pamięci. Polega on m.in. na kształtowaniu wartości moralnych, nauce sprawiedliwości społecznej czy poszanowaniu praw człowieka, np. w formie międzynarodowych spotkań młodzieży.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |