Konferencja o dialogu

W dniach 18-19 października 2010 roku Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK we współpracy z Instytutem Dialogu „Dunaj” organizuje konferencję popularno- naukową „Dialog chrześcijańsko – muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania.”

W dniach 18-19 października 2010 roku Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK we współpracy z Instytutem Dialogu „Dunaj” organizuje konferencję popularno- naukową „Dialog chrześcijańsko – muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania.” objętą honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego.

Nasza inicjatywa wpisuje się w podejmowane przez różne instytucje działania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, promujące dialog między cywilizacjami i religiami oraz współpracę międzynarodową opartą na tolerancji i uznaniu unikalności wkładu różnych kultur i religii w rozwój ludzkości, co prowadzić ma do zbliżenia chrześcijaństwa i islamu oraz przezwyciężenia stereotypów wynikających z wzajemnej nieznajomości.

Jej celem jest zatem propagowanie idei dialogu międzyreligijnego, przedstawienie genezy i historii dialogu pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, analiza zasad konstruktywnego dialogu pomiędzy tymi wyznaniami, omówienie zagrożeń i wyzwań, jakie stoją przed owym dialogiem u progu XXI wieku.

W programie konferencji znajdzie się szereg spotkań z orientalistami, kulturoznawcami, religioznawcami, politologami, historykami i reprezentantami innych dyscyplin naukowych związanych z tematem, w tym z wybitnymi przedstawicielami polskiej i zagranicznej (USA, Niemcy, Rosja) sceny naukowej i znawcami problematyki dialogu chrześcijańsko – muzułmańskiego (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Muzułmański Związek Religijny w RP). Jednym z punktów programu będzie koncert muzyki poważnej w wykonaniu Camerata Vladislavia dedykowany Janowi Pawłowi II, który odegrał szczególną rolę na płaszczyźnie dialogu chrześcijańsko – muzułmańskiego.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja zainicjuje cykl podobnych spotkań, które odbywać się będą w październiku każdego roku i wpiszą się na stałe w kalendarz imprez kulturalno – naukowych Torunia. Jesteśmy przekonani, że przygotowując konferencję wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i że spotka się ona z dużym zainteresowaniem, zarówno studentów i pracowników naukowych, mieszkańców naszego miasta i województwa, jak i lokalnych mediów, podobnie jak miało to miejsce w przypadku organizowanych przez Pracownię „Dni Kultury Arabskiej”, które zawsze oceniano bardzo pozytywnie. Zarówno współorganizatorzy, jak i odbiorcy, kierowali do nas wyrazy podziękowania i gratulacji profesjonalnej organizacji i niezwykłej atmosfery imprezy, która pozwoliła choć w części zaspokoić potrzebę poznania świata arabskiego i muzułmańskiego.

W związku z tym, że nasza inicjatywa nie ma charakteru stricte naukowego, ale popularno-naukowy, naszym zamiarem jest zaproszenie do udziału w niej nie tylko naukowców i studentów, ale szerokiego grona mieszkańców Torunia zainteresowanych światem arabsko muzułmańskim i tematyką dialogu między cywilizacjami i religiami.

Jesteśmy pewni, ze  konferencja „Dialog chrześcijańsko – muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania” – jako wydarzenie o charakterze kulturalnym, naukowym, społecznym - stanowić będzie ciekawy wkład w życie kulturalne Torunia
i przyczyni się do budowania dobrego wizerunku Uczelni, naszego Miasta i Województwa, a także przyczyni do nawiązania kontaktów i owocnej współpracy z przedstawicielami arabskich placówek dyplomatycznych w RP. W uroczystości otwarcia konferencji i spotkaniach przewidzianych na pierwszy dzień wydarzenia udział wezmą władze Uczelni, Miasta i Województwa, a także przedstawiciele ambasad.

Jednym z procesów, a jednocześnie ogromnych wyzwań, kształtujących oblicze XXI wieku jest dialog między cywilizacjami, którego nieodłącznym elementem jest dialog międzyreligijny. Zarówno przedstawiciele poszczególnych wyznań, jak i ich badacze, są zgodni w opinii, że dialog ten jest możliwy i potrzebny, ale wymaga wzajemnego poszanowania, tolerancji i zrozumienia punktu widzenia drugiej strony. Utrudniają go zakorzenione w świadomości ich wyznawców stereotypy dotyczące wzajemnego postrzegania się, które narosły przez lata, a które wciąż wywołują negatywne emocje i stanowią przeszkodę w rewizji poglądów na temat drugiej strony, dodatkowo potęgowane są oskarżeniami o wzajemne krzywdy.

Konieczna jest więc akceptacja, okazywanie dobrej woli i autentyczna chęć dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu i otwarciu na odmienności, poszanowaniu cudzej tożsamości i integralności. Temu służyć powinny spotkania ludzi różnych religii, tworzące nić porozumienia i łamiące stereotypy, służące zdobywaniu wiedzy o sobie nawzajem, to bowiem leży u podstaw konstruktywnego dialogu chrześcijańsko – muzułmańskiego.

Z chrześcijańskiego punktu widzenia dialog ten nabiera szczególnie ważnego znaczenia tu i teraz, kiedy Kościoły naszego kontynentu stają w obliczu rosnącej obecności muzułmanów, która zmienia sytuację historyczną, kulturową i religijną Europy, zdominowaną jeszcze do niedawna przez chrześcijaństwo. Stąd potrzeba podjęcia działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, promujących dialog między cywilizacjami i religiami oraz współpracę międzynarodową opartą na tolerancji i uznaniu unikalności wkładu różnych kultur i religii w rozwój ludzkości, prowadzących do wzajemnego poznania chrześcijaństwa i islamu oraz  przezwyciężenia stereotypów wynikających z wzajemnej nieznajomości.

Jedną z takich inicjatyw jest konferencja  „Dialog chrześcijańsko – muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania”, która stanowić ma swego rodzaju odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II zachęcające „wszystkich wierzących, chrześcijan i muzułmanów, do lepszego wzajemnego poznania, do prowadzenia dialogu, by móc w pokoju współistnieć i wzajemnie się ubogacać”.

Celem konferencji jest propagowanie idei dialogu międzyreligijnego, przedstawienie genezy i historii dialogu pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, analiza zasad konstruktywnego dialogu pomiędzy tymi wyznaniami, omówienie zagrożeń i wyzwań, jakie stoją przed owym dialogiem u progu XXI wieku.

 

GDZIE I KIEDY?

18-19 PAŹDZIERNIKA 2010

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UMK

COLLEGIUM MAIUS

UL. FOSA STAROMIEJSKA 3

SALA nr 307 im. PROF. L. KOLANKOWSKIEGO

 

PROGRAM KONFERENCJI  NA NASTĘPNEJ STRONIE

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |