Miłe złego początki

Z ks. Grzegorzem Daroszewskim, organizatorem i dyrektorem Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych przy Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S, rozmawia ks. Sławomir Czalej.

Ks. Sławomir Czalej: Tegoroczna konferencja poświęcona zagrożeniom młodego pokolenia to pokłosie pomysłu, który zakiełkował w głowie śp. ks. Janusza Witkowskiego przed 13 laty.

Ks. Grzegorz Daroszewski: – To prawda. Inspiratorem pierwszego sympozjum w kwietniu 1997 r. był właśnie ks. Janusz oraz skupione wokół niego środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Jezus Żyje”. Oczywiście ks. Witkowski był wtedy aktywnym uczestnikiem. Przypomnę tylko, że podpisaliśmy wówczas apel przeciw promocji okultyzmu w środkach społecznego przekazu. Wśród podpisujących było wielu naukowców z całej Polski.

O czym chcecie mówić w tym roku?
– Całość konferencji podzielona została na trzy bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony będzie zagrożeniom manipulacji w nauce, kulturze, a co za tym idzie – duchowości. W tej części chciałbym zwrócić uwagę na wykład, który wygłosi jezuita, o. dr hab. Aleksander Posacki, wielki znawca ezoteryki i okultyzmu, który swoje badania prowadził m.in. w USA, Włoszech czy w Rosji. Jest on także uznanym międzynarodowym ekspertem w sprawach sekt i egzorcyzmów. Drugi blok poświęcony zostanie rodzinie, a trzeci szkole.

Okultyzm w szkole?
– I to całkiem niemało. Wchodzi poprzez media czy podręczniki do nauki. Na przykład w podręcznikach do języka angielskiego – pod płaszczykiem nauki kultury krajów anglosaskich – przemycane są treści obce nam kulturowo, że wspomnę jedynie o Halloween. W szkołach ponadto organizowane są różnego rodzaju kursy, pomagające np. nauczycielom rozładowywać stres, a proponujące jakieś formy medytacji, które korzeniami sięgają do New Age czy nie do końca zdefiniowanej kinezjologii. Wreszcie pewne grupy wynajmują sale w szkołach, aby propagować jogę czy wschodnie sztuki walki.

Problemem nie jest chyba samo tylko istnienie subkultur czy różnych, mniej lub bardziej zawoalowanych, sekt?
– Tu dotykamy problemu rodzin. Rodzice, coraz bardziej zapracowani, niemający czasu dla swoich dzieci, dziwią się później, że ich pociechy wchodzą w niebezpieczne przestrzenie. Ostatnio miałem przypadek gimnazjalisty, który wszedł w okultyzm poprzez ciężką muzykę metalową. Nie poprzestał na słuchaniu, ale interesował się treścią słów, przekazów, zaczął szukać w internecie informacji o magii. Odsunął się nie tylko od religii i Boga, ale wstrętem napełniało go wręcz wszystko, co jest Jemu poświęcone. U podstaw zachowania tego chłopaka leżał bunt przeciw rodzicom, bo uważał, że go nie zauważają. W ostatnim czasie coraz częściej jesteśmy zapraszani przez szkoły i nauczycieli z całego Trójmiasta, aby o tych zagrożeniach mówić. Prowadzimy ponadto w naszym centrum na Słowackiego czterogodzinne szkolenie o różnych subkulturach i ich oddziaływaniu na dzieci i młodzież. Coraz częściej przychodzą do nas całe klasy z nauczycielami.

Czy zagrożenia okultyzmem dotyczą jedynie szkół średnich?
– Absolutnie nie. Dzieci ze szkół podstawowych także, o ile nie przede wszystkim! Zwłaszcza że łatwo nimi manipulować i wpływać na ich rozwój. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że zagrożeniem dla dzieci mogą być… sami nauczyciele. Ludzie o określonym światopoglądzie, który chcą przekazać nieukształtowanemu człowiekowi, traktującemu nauczyciela jako autorytet. Rodzice muszą mieć oczy otwarte. Ostatnio w jednej z podstawówek to właśnie oni zainterweniowali, bo w ćwiczeniach z języka polskiego, był… cyrograf, jaki podpisuje człowiek z diabłem.

Zapraszamy

Od 27 do 28 listopada na Uniwersytecie Gdańskim (biblioteka – aula, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku- Oliwie) odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona zagrożeniom rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI w. Tegoroczna konferencja – pod patronatem m.in. ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, i „Gościa Niedzielnego” – dedykowana jest pamięci zmarłego w 2007 r. ks. Janusza Witkowskiego, pomysłodawcy i organizatora pierwszej konferencji.

Ramowy plan
27 listopada (sobota)

• Blok I – Nauka, kultura, duchowość
Prelegenci: ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ , ks. Grzegorz Daroszewski

• Blok II – Rodzina
Prelegenci: Antoni Szymański, dr hab. Urszula Dudziak, Karolina i Tomasz Elbanowscy

• Blok III – Szkoła
Prelegenci: Małgorzata Nawrocka, dr Hanna Karp, Wojciech Książek

Każdego dnia Msza św.

W sobotę akt zawierzenia dzieci, rodziców i rodzin św. Józefowi.

Więcej informacji na www.konferencja.cios.gda.pl.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg