Coraz więcej łączy Franciszka i najwyższy autorytet sunnitów

Coraz więcej łączy Papieża Franciszka z wielkim szejkiem uniwersytetu Al-Azhar i najwyższym autorytetem islamu sunnickiego. Imam Ahmed Al-Tayeb podpisał dwa lata temu Deklarację o Powszechnym Braterstwie, a teraz, podobnie jak Ojciec Święty, wzywa do konkretnych działań ratujących środowisko naturalne.

W wydanym przez siebie oświadczeniu zaznacza, że za kryzysem klimatycznym stoją nie tylko zwyczajne czynniki klimatyczne, ale także korupcja, złe zarządzanie i nieetyczna eksploatacja zasobów naturalnych. „Ostatnie powodzie i rekordowy wzrost temperatur zabiły lub pozbawiły dachu nad głową tysiące ludzi na całym świecie. Te tragedie budzą konieczność podjęcia poważnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi” – napisał szejk Al-Azhar.

W ostatnich tygodniach, w wyniku niszczycielskich powodzi i osunięć ziemi w Indiach zginęło kilkaset osób, a tysiące straciło swoje domy. W Bagdadzie, stolicy Iraku, temperatury przekroczyły 51 st. Celsjusza. Skutki fali upałów zostały spotęgowane przez częste przerwy w dostawie prądu, utrudniające działanie klimatyzacji. Próbując zahamować kryzys, Arabia Saudyjska ogłosiła w ostatnich tygodniach plan zasadzenia 10 miliardów drzew w kraju, w którym tylko pół procenta powierzchni zajmują lasy. 

Irak należy do państw o największych zasobach wody w tym rejonie. Jednak poziom Tygrysu i Eufratu obniżył się w ostatnich dziesięcioleciach o 40 procent, częściowo z powodu działalności tureckich elektrowni. Jak podkreślają naukowcy, ze wzrostem temperatur i zmniejszeniem opadów mamy do czynienia ze względu na zmiany klimatyczne. Eksperci obawiają się, że rozwój kryzysu może wywołać nowe konflikty między sąsiednimi krajami rywalizującymi o te same zasoby wodne, tak jak ma to miejsce między Egiptem a Etiopią w związku ze sporną tamą na Nilu. Kiedy wiosną 2011 roku w Syrii wybuchła wojna domowa, część obserwatorów na Bliskim Wschodzie i klimatologów uznała suszę i ograniczone zasoby wody za kluczowe czynniki konfliktu. Suche okresy w poprzednich latach spowodowały załamanie się rolnictwa w wielu północnych i wschodnich częściach kraju, skłaniając wiele rodzin do migracji do dużych miast i nasilając walkę o ograniczone zasoby i miejsca pracy. 

Brak wody był motorem wielu zamieszek i niepokojów społecznych także w innych krajach, takich jak: Algieria, Iran, Irak, Sudan Południowy i Jemen. Spowodowane one były zarówno zmianami klimatycznymi, jak i niewłaściwym zarządzaniem zasobami. Przedłużające się okresy suszy, wysokie temperatury i brak opadów są głównym czynnikiem związanym z globalnym ociepleniem. Analitycy i naukowcy wskazują również na korupcję i nadużycia, które określają jako „kluczowe elementy” problemu.

«« | « | 1 | » | »»