Centralne obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: promotorzy miłości i przyjaźni” obchodzono w piątek XXIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Podczas centralnych obchodów, które odbyły się w Łodzi, przedstawiciele obydwu religii odczytywali fragmenty Biblii i Koranu, modlili się i dyskutowali. Inicjatywa polskiego Episkopatu o ustanowieniu Dnia Islamu jest pionierską w skali światowej.

Uczestników wydarzenia, zgromadzonych w łódzkim seminarium duchownym, powitał bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Wskazał on, że celem obchodzonego corocznie Dnia Islamu jest szerzenie idei dialogu, wzajemne poznawanie się chrześcijan i muzułmanów oraz przezwyciężanie pojawiających się niekiedy uprzedzeń.

“Pragniemy pokazywać to co łączy, a nie dzieli nasze obie społeczności. Spotkania te mają charakter modlitewny” - mówił bp Ciereszko.

Nawiązując do tematu tegorocznego Dnia Islamu kard. Grzegorz Ryś wskazywał że tym, co motywuje chrześcijan i muzułmanów  do tworzenia braterskiego świata jest ich religia. - To że jesteśmy ludźmi wierzącymi powinno nam dodawać motywacji, aby ten świat czynić braterskim”- zachęcał metropolita łódzki.

Powołując się na encyklikę papieża Franciszka „Fratelli tutti” kard. Ryś zaznaczył, że braterstwo jest możliwe wtedy, kiedy ludzie,  zachowując swoją różnorodność, wykazują pragnienie przyjęcia od drugiej strony tego, co jest najlepsze.

W kolejnej części obchodów Dnia Islamu można było wysłuchać wystąpień chrześcijańsko-muzułmańskiego dwugłosu wokół głównego tematu tegorocznego Dnia Islamu. W pierwszym ks. prof. Zbigniew Kubacki mówił o „Dokumencie o ludzkim braterskie dla pokoju światowego i współistnienia” podpisanym przez  papież Franciszek oraz wielkiego imama szejka Ahmada al-Tayyeba.

Profesor Collegium Bobolanum w Warszawie zaznaczył, że dokument ten miał stanowić zachętę do pojednania i braterstwa między wszystkimi wierzącymi, a także między wierzącymi i niewierzącymi oraz wszystkim ludźmi dobrej woli. - Papież i wielki imam mieli świadomość, że jeżeli nie będzie pokoju między chrześcijanami i muzułmanami, pokoju między wielkimi religiami, to nie będzie pokoju na świecie. Dostrzegali oni wartość tego dialogu i byli w niego głęboko zaangażowani” - powiedział duchowny.

W drugim wystąpieniu dr Bogusław Zagórski próbował odpowiedzieć na pytanie o to, skąd bierze się niechęć do uchodźców. “Chyba nikt nie zapoznał się z przekazem jaki płynie z dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” - ubolewał arabista i islamista. Zdaniem dyrektora Instytutu Ibn Chalduna religia zbyt często służy doraźnym celom politycznym i jest wykorzystywana nie po to, aby łączyć ludzi, tylko żeby ich dzielić.

Podczas spotkania odczytano fragmentu z Pisma Świętego i z Koranu.  Na zakończenie odbyła się wspólna modlitwa: muzułmanie wznieśli modlitwę spontaniczną – „Dua”, natomiast chrześcijańską modlitwę wiernych zakończyło odmówienie „Ojcze nasz”.

Dzień Islamu, obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu.

Tematyka tegorocznego koncentrowała się wokół słów „Chrześcijanie i muzułmanie: promotorzy miłości i przyjaźni”. - Negatywne nastawienie i zachowanie wobec tych, którzy są od nas inni, ma, niestety, rozliczne odsłony: podejrzliwość, strach, rywalizacja, dyskryminacja, wykluczenie, prześladowanie, kłótnie, wyzwiska i obmowa – czytamy w watykańskim orędziu.

Zwraca się uwagę, że miejscem takich szkodliwych zachowań są często platformy mediów społecznościowych, przez co zniekształcona zostaje ich rola jako środków komunikacji i budowania przyjaźni tak, że stają się one narzędziami wrogości i walki. Świat, w którym królują sprawiedliwość, pokój, braterstwo i dostatek podoba się Najwyższemu i jest źródłem radości, woła więc o nasze szczere i wspólne zaangażowanie - głosi przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Organizację tego wydarzenia Episkopat powierzył Komitetowi KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Obecnie przewodniczącym Komitetu jest bp Henryk Ciereszko.

Na czele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów stoją obecnie: prof. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca ze strony katolickiej i Krzysztof Mucharski, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej.

Regularne obchody Dnia Islamu odbywają się także w Lublinie i Krakowie (od 2004 r.), a okazyjne w Olsztynie (2001), Opolu (2002) i Poznaniu (2008).

Od początku XVI do lat 80. XX wieku polskimi muzułmanami byli niemal wyłącznie Tatarzy – zwraca uwagę Muzułmański Związek Religijny. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. do mieszkających od wieków w Polsce Tatarów zaczęli dołączać nowi przybysze z krajów muzułmańskich, zwiększając liczebność wyznawców islamu w Polsce. Byli to głównie Arabowie podejmujący studia na polskich uczelniach, w mniejszym stopniu imigranci. Większość z nich po zakończeniu studiów wracała do rodzinnych stron, niektórzy jednak zostawali w Polsce na stałe.

W Polsce funkcjonują dwa religijne związki muzułmańskie wpisane do rejestru Kościołów i Związków Religijnych. Muzułmański Związek Religijny w RP, uznany oficjalnie w 1925 r., liczy obecnie ok. 6 tys. członków, zrzesza przede wszystkim Tatarów Muzułmanów Polskich. Największe ich skupiska mieszkają w województwie podlaskim (w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej). Zabytkowe meczety znajdują się w Bohonikach i Kruszynianach, gdzie mieszkają już tylko pojedyncze rodziny tatarskie.

Drugim związkiem wyznawców islamu jest zarejestrowana w 2004 r. Liga Muzułmańska w RP. Zrzesza ona muzułmanów przybywających do Polski na studia oraz do pracy, a także osoby przyjmujące islam za swoją religię. Według szacunków liczy ok. 25 tys. członków.

az
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg