O wolność i pokój dla wszystkich

Patriarcha Twal o wolności religijnej na Bliskim Wschodzie

Każdy mieszkaniec Bliskiego Wschodu powinien móc cieszyć się wolnością religijną, która pozwalałaby mu na zgodną z sumieniem zmianę wyznania. Dotyczy to zarówno przejścia z chrześcijaństwa na islam, jak i w drugą stronę. Łaciński patriarcha Jerozolimy wskazał na to, będąc w Watykanie w związku ze spotkaniem Konferencji Biskupów Łacińskich w Regionach Arabskich. Abp Fouad Twal przypomniał przy okazji, że zarówno wolność religijna, jak i pokój nie mogą być zastrzeżone wyłącznie dla jednej grupy czy jednego narodu. Stąd, jak podkreślił, także wielka mobilizacja wobec sytuacji zaistniałej w Egipcie. „Dopóki wszyscy nie będziemy żyć w pokoju i sprawiedliwości, dopóty trwać będzie na świecie spirala przemocy” – stwierdził patriarcha Twal.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |