Muzułmanie apelują do Boniego

Przedstawiciele Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP uważają, że zakaz uboju rytualnego narusza ich prawa religijne i obywatelskie. W czwartek spotkali się z ministrem Michałem Bonim i przekazali oświadczenie w tej sprawie. Resort zapewnia, że przeanalizuje problem.

Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, mufti Tomasz Miśkiewicz napisał w oświadczeniu, że przez stulecia prawa religijne muzułmanów zamieszkujących w Polsce były respektowane.

"Teraz pozbawia się polskich muzułmanów jednego z najważniejszych elementów tworzących ich religię, a tym samym odbiera się nam prawo do praktykowania wiary. Naruszone zostały bowiem prawne uregulowania pomiędzy Państwem Polskim a Muzułmańskim Związkiem Religijnym. Złamano zagwarantowane w Konstytucji obywatelskie prawa wolności sumienia i religii w Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał mufti Miśkiewicz.

Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP powiedział PAP, że ministrowi przekazane zostało w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oświadczenie oraz kopia opinii prawnej dotycząca zakazu uboju rytualnego i wpływu na prawa mniejszości religijnych w Polsce.

"Rozmawialiśmy na ten temat i myślę, że tutaj dojdziemy do pewnego konsensusu. (...) Rozmawialiśmy o paru wyjściach, w sumie dwa wyjścia, nie chcę na razie zdradzać jak to miałoby wyglądać, są to konsultacje, my też musimy to przemyśleć i dopiero w poniedziałek będziemy mogli coś więcej powiedzieć" - powiedział PAP mufti Miśkiewicz.

Jak powiedział PAP przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, na poniedziałek zaplanowano kolejne spotkanie z ministrem Bonim. "W poniedziałek przed Radą Ministrów będą jeszcze dodatkowe konsultacje w tej sprawie. Mamy spotkanie trzech stron, bo jest jeszcze strona żydowska, jeżeli chodzi o ubój rytualny" - powiedział mufti Miśkiewicz.

Przypomniał, że społeczność muzułmańska w Polsce to około 30 tysięcy osób. Są to osoby posiadające obywatelstwo polskie lub kartę stałego albo tymczasowego pobytu.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek poinformował PAP, że resort "podda analizie problem, jaki napotkali wierni i wypracuje wnioski, które pozwolą na zajęcie stanowiska w w/w sprawie". "Ministerstwo stoi na stanowisku konieczności zagwarantowania wolności wyznania i sumienia z zachowaniem i poszanowaniem zasad obowiązującego prawa" - poinformował Koziołek.

Od 1 stycznia w Polsce nie ma przepisów, które zezwalałyby na ubój rytualny, czyli bez ogłuszania zwierząt. Wcześniej był on dokonywany na podstawie przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa z 2004 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł pod koniec listopada, że rozporządzenie jest sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Zgodnie z jego orzeczeniem zakwestionowany przepis stracił moc 31 grudnia 2012 r.

Obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt pozwala na ubój tylko z ogłuszeniem. Natomiast od 1 stycznia weszła w życie unijna dyrektywa, która dopuszcza ubój zgodnie z wymogami religijnymi w krajach UE. Politycy i prawnicy mają różne zdanie, co do tego, który z przepisów obowiązuje w naszym kraju. (PAP)

kos/ mki/ jra/

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg