Informujcie rzetelnie

O rzetelne informowanie na temat aktualnych wydarzeń w Egipcie zaapelował do zachodnich mediów Ortodoksyjny Kościół Koptyjski. W komunikacie wyrażono poparcie dla egzekwowania prawa przez egipskie instytucje zmagające się z organizacjami terrorystycznymi.

Organizacje te zastraszają zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Potępiono też wszelkie ingerencje zagraniczne w wewnętrzne sprawy Egiptu.

W komunikacie prasowym Koptyjski Kościół Ortodoksyjny Egiptu wyraża zdecydowane poparcie dla sił zbrojnych i wszystkich instytucji narodu egipskiego, egzekwujących prawo wobec odwołujących się do przemocy i ślepego terroru brutalnych organizacji zbrojnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Przypomniano, że dokonują one zamachów na urzędy władz a także kościoły, zastraszając zarówno chrześcijan jak i muzułmanów.

Egipski Koptyjski Kościół Ortodoksyjny zaznacza, iż działania te wymierzone są we wszystkie religie, moralność i ludzkość. Wyraża uznanie dla postawy państw przyjaznych i lojalnych, rozumiejących naturę tych wydarzeń, zdecydowanie protestując przeciw fałszywym doniesieniom mediów zachodnich. Wezwano je do obiektywnego spojrzenia na obecną sytuację i odstąpienie od sankcjonowania krwawych organizacji terrorystycznych, usiłujących siać zniszczenie. Prosi jedynie aby media międzynarodowe i zachodnie rzetelnie informowały o wydarzeniach jakie mają obecnie miejsce w Egipcie.

Przekazano wyrazy współczucia dla wszystkich ofiar i osób, które oddały swoje życie pełniąc powierzone im obowiązki. Zaapelowano o jedność narodową oraz odrzucenie wszelkich prób polaryzacji narodu egipskiego. Zdecydowanie potępiono wszelkie ingerencje zewnętrzne w sprawy wewnętrzne Egiptu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg