Kobieta na czele warszawskiej gminy żydowskiej

Podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 6 kwietnia w Warszawie zostały wybrane nowe władze Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie - poinformowała 17 kwietnia Joanna Korzeniewska, kierowniczka Biura Komunikacji Społecznej.

W skład nowego Zarządu Gminy weszli Anna Chipczyńska – przewodnicząca, Piotr Kadlčik – wiceprzewodniczący, Lesław Piszewski – wiceprzewodniczący, Anna Bakuła – skarbniczka oraz członkowie Zarządu: Anna Dodziuk, Grażyna Majer i Paweł Lewandowski. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Krzysztof Izdebski (przewodniczący), Jakub Herczyński oraz Mirosław Klary.

- Nowemu zarządowi, w tym mi osobiście, zależy na Gminie przyjaznej i otwartej, sprawnej komunikacyjnie i promującej zaangażowanie w życie żydowskie. Gmina w naszym wyobrażeniu i planach powinna być spoiwem warszawskiego życia żydowskiego, organizacją angażującą swoich członków, inicjującą współpracę, inspirującą i motywującą - mówi przewodnicząca, Anna Chipczyńska.

Jak zapewnia, będzie dążyć do tego, by przy konsultacji z członkami Gminy opracować i wdrożyć kulturę zarządzania opartą na konkretnych, jasnych zasadach oraz ewaluacji realizowanych działań i podejmowanych decyzji. Priorytetem nowego Zarządu będzie stworzenie wieloletniej strategii rozwoju.

Przewodnicząca Zarządu Gminy, Anna Chipczyńska, ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (CEU) oraz podyplomowe studia prawnicze w BPP Law School w Londynie. Dotychczas pracowała m.in. dla Polskiej Akcji Humanitarnej, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Zajmowała się m.in. współpracą z partnerami instytucjonalnymi i komercyjnymi, współzarządzaniem programami z zakresu ochrony praw człowieka, działań antydyskryminacyjnych oraz pomocy humanitarnej.

«« | « | 1 | » | »»