Katolicko-żydowska deklaracja

Znaczenie oraz uczciwość moralną w akceptacji "innych" jako istotnego składnika samozrozumienia każdej z tradycji - podkreślono w deklaracji po spotkaniu Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Oceniono też obecny kryzys uchodźczy przytłaczający większość Europy.

Deklaracja została opublikowana w czwartek po 23. spotkaniu Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności (ILC), który w dniach 4-7 kwietnia po raz pierwszy obradował w Warszawie. Programem odbywającego się co dwa lata dialogu wyznaczał temat: "+Inny+ w żydowskiej i katolickiej tradycji: Uchodźcy w dzisiejszym świecie".

Nawiązując do temat spotkania napisano: "Aby zapewnić religijną i naukową podstawę do dalszych dyskusji, dokonano dogłębnej analizy na temat tego, w jaki sposób zarówno żydowska jak i rzymskokatolicka tradycja religijna oraz teksty źródłowe postrzegają +innego+".

Uczestnicy konferencji potwierdzili, że "istnieje wewnętrzne napięcie dialektyczne między tym co partykularne a tym, co powszechne w każdej tradycji". Podkreślono też "znaczenie oraz uczciwość moralną w akceptacji +innych+ jako istotnego składnika samozrozumienia każdej z tradycji".

Odpowiadając na nakazy religijne chrześcijan i Żydów, konferencja "oceniła obecny kryzys uchodźczy przytłaczający większość Europy, uznała, napięcie między zobowiązaniami wynikającymi z miłości obcych i godności ich stworzenia na obraz Boga, a troską o bezpieczeństwo i obawami przed zmianami".

W deklaracji podkreślono też, że chociaż w ciągu ostatnich 50 lat miała miejsce szeroko obecna bezprecedensowa otwartość między obydwoma wspólnotami na wielu miejscach, a także na poziomie międzynarodowym, "to w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano wzrost problematycznych zmian wpływających na obydwie".

"Po podjęciu kwestii, jak każda z naszych poszczególnych tradycji zachęca nas, aby pomóc drugiej, skupiliśmy się na tym, jak nasze dwie wspólnoty znajdują się obecnie w położeniu bycia +innym+. Antysemityzm zarówno w słowie jak i w działaniu pojawiły się ponownie w Europie i gdzie indziej, a prześladowanie chrześcijan, zwłaszcza w dużej części Bliskiego Wschodu i niektórych częściach Afryki osiągnął poziom nie widziany od dawna" - czytamy w dokumencie Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że prześladowania chrześcijan nasilają się co roku między latami 2012 i 2015. "Uznali oni obowiązek podniesienia świadomości na całym świecie w zakresie tego problemu i uznali za moralny obowiązek, aby być głosem osób pozbawionych głosu" - zaznaczono.

Podkreślono też, że antysemityzm jest zjawiskiem realnym i przybiera różne formy. "Jest on zagrożeniem nie tylko dla Żydów, ale także dla ideałów demokratycznych. Do walki z nim konieczne są ulepszone i uaktywnione na nowo programy edukacyjne" - czytamy w deklaracji.

W dokumencie podkreślono też, że spotkanie zostało zwołane w bardzo ważnym momencie historii. Jak przypomniano ILC pojawił bezpośrednio po Soborze Watykańskim II i jego głęboko przekształcającym dokumencie "Nostra aetate", którego 50. rocznica ogłoszenia była obchodzona i upamiętniona na całym świecie. "Jednocześnie istnieją wyzwania dla stosunków międzyreligijnych i międzykulturowych odczuwalne przez wiele milionów osób na całym świecie, nie wyłączając katolików i Żydów w wielu krajach" - czytamy w deklaracji.

"Polska była odpowiednim miejscem dla tego spotkania. To tutaj dokonywały się najważniejsze i najbardziej płodne przemiany zarówno dla katolickiej jak i żydowskiej kultury, jak i zrozumienia samych siebie" - głosi dokument.

"Jednocześnie w XX wieku Polska stała się sceną jednego z najbardziej odrażających wydarzeń w historii świata. Uczestnicy ILC i reprezentowane przez nich instytucje są w pełni świadomi dynamicznego napięcia, jakie stanowią te dwie skrajności a także szlachetnego wyzwania związanego z rozwijaniem współczesnego porozumienia budowanego na doświadczeniach przeszłości. Uczestnicy warszawskiego spotkania są nie mniej świadomi tego, że współczesna dynamika polityczna ma bezpośredni wpływ na dobrobyt ludzki i społeczny zarówno katolików jak i Żydów w Polsce oraz w innych częściach świata" - podkreślają autorzy deklaracji.

ILC jest podmiotem utworzonym w 1971 roku, aby sformalizować ustanowienie oficjalnych relacji między Stolicą Apostolską a światową wspólnotą wyznawców judaizmu. ILC jest oficjalnym forum stałego dialogu pomiędzy Komisją Stolicy Apostolskiej do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem a Międzynarodowym Komitetem Żydowskim do spraw Konsultacji Międzyreligijnych (IJCIC).

W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele judaizmu i katolicyzmu z pięciu kontynentów. Współprzewodniczącymi spotkania byli kardynał Kurt Koch, przewodniczący Komisji Stolicy Apostolskiej do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem oraz przewodniczący IJCIC. Martin Budd.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama