Nowy współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów ma nowego współprzewodniczącego ze strony chrześcijańskiej. Został nim Zbigniew Nosowski. Żydowskim współprzewodniczącym ponownie wybrany został prof. Stanisław Krajewski.

Zmian w Zarządzie dokonano podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Zgodnie ze statutem wybrało ono Zarząd Rady na dwuletnią kadencję. Członkowie Rady wybierają dwóch współprzewodniczących reprezentujących obie religie.

Współprzewodniczącym ze strony żydowskiej ponownie został prof. Stanisław Krajewski. Natomiast nowym współprzewodniczącym ze strony chrześcijańskiej jest Zbigniew Nosowski. Wyborów dokonano 6 czerwca.

Nosowski pełnił już tę funkcję w latach 2007–2009. Po nim Radzie przewodniczył ze strony chrześcijańskiej o. Wiesław Dawidowski (obecnie prowincjał polskich augustianów), a następnie Bogdan Białek. Ten ostatni po ukończeniu kolejnej kadencji w Zarządzie PRCHiŻ zapowiedział, że chce skupić się w swej aktywności społecznej na działaniach w Kielcach, gdzie kieruje Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego oraz Instytutem Kultury Spotkania i Dialogu.

Wiceprzewodniczącymi Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów są nadal ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz. Ponadto w skład Zarządu Rady wchodzą: Marta Titaniec (sekretarz generalna), Maria Tajchman (skarbnik) i Ewa Klinger.

Zbigniew Nosowski jest z wykształcenia socjologiem i teologiem. Od 1989 r. jest redaktorem „Więzi”, od 2001 r. redaktorem naczelnym. Autor książek o duchowości chrześcijańskiej (m.in. „Parami do nieba”, „Szare a piękne”, „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II”, „Krytyczna wierność”) i wielu programów telewizyjnych.

W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, a w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Kieruje Społecznym Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich.

Stanisław Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Zajmował się logiką matematyczną i filozofią matematyki. Czołowa postać dla odrodzenia religijnego życia żydowskiego w Polsce. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”, „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”, „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”, „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?”.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów powstała w 1989 roku. Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia między obiema wspólnotami religijnymi, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych poprzez praktyczną współpracę oraz wspólne świadectwo o wierze w Jedynego Boga.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama