Ziemia Święta miejscem dialogu

Papież przyjął uczestników spotkania Stałego Komitetu ds. Dialogu ze Zwierzchnikami Religijnymi w Palestynie.

Ziemia Święta jest dla nas chrześcijan ziemią dialogu Boga z ludzkością, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Jego kulminacją było spotkanie Archanioła Gabriela z Maryją Panną w Nazarecie – powiedział Papież, przyjmując uczestników spotkania Stałego Komitetu ds. Dialogu ze Zwierzchnikami Religijnymi w Palestynie. Odbywa się ono pod patronatem Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Franciszek podziękował za uwagę, jaką władze państwa palestyńskiego poświęcają chrześcijanom. Wyraził nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do szczerego dialogu.

„Dialog odbywa się na różnych poziomach. Wewnątrz nas samych poprzez refleksję i modlitwę, w rodzinie, w ramach jednej wspólnoty religijnej, między różnymi wspólnotami, a także w społeczeństwie obywatelskim. Jego podstawowym warunkiem jest wzajemne poszanowanie, a zarazem, ukierunkowanie tego poszanowania na uznanie praw przysługujących każdej osobie, bez względu na to gdzie się znajduje. Z dialogu rodzi się większe wzajemne poznanie, większe poszanowanie i współpraca na rzecz dobra wspólnego i zespolone działanie dla ludzi potrzebujących, aby otrzymali wszelką niezbędną pomoc” – powiedział Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»