Kościół Moona - Fakty


KOŚCIÓŁ ZJEDNOCZENIOWY (Unification Church)
Za stroną Instytutu Religioznawstwa UJ


"Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego [...] został założony [...] by położyć kres cierpieniu Boga i ludzkości.
Wielebny Sun Myung Moon naucza, że w naszych czasach Bóg ma trzy wielkie bolączki. Pierwszą jest atak na cnoty moralne młodego pokolenia, oraz tak widoczny w dzisiejszym świecie wzrastający egoizm, zarówno indywidualny jak i narodowy. Drugim upadek Chrześcijaństwa oraz brak jedności i zrozumienia wśród religii światowych. Trzecim jest rozwój ideologii ateistycznych i materialistycznych...

Członkowie Kościoła Zjednoczeniowego na całym świecie, poprzez wysiłki zmierzające go zakończenia utrzymującego się cierpienia ludzkości, pracują niestrudzenie, aby pocieszyć cierpiące Serce Boga [...] Pierwotny cel zjednoczenia Chrześcijaństwa, a w konsekwencji wszystkich ludzi, pod panowaniem Boga - Ojca Niebieskiego ludzkości, pozostaje fundamentalnym celem Kościoła Zjednoczeniowego."

W 1954 roku w Korei, Wielebny (Reverend) Sun Myung Moon (1920-) powołał do życia Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity) powszechnie zwany Kościołem Zjednoczeniowym (Unification Church) lub Ruchem Zjednoczeniowym (Unification Movement). Pierwsi misjonarze rozpoczęli głoszenie nowej nauki już pod koniec lat pięćdziesiątych. Na Zachodzie Ruch stał się znany dopiero we wczesnych latach siedemdziesiątych, kiedy to S.M. Moon przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Ruch Zjednoczeniowy działa już prawie we wszystkich państwach świata, a liczbę jego członków można określić na ok. 1 milion osób.
Sun Myung Moon to nie tylko przywódca Kościoła, lecz także polityk, biznesmen, potentat finansowy, animator wielu inicjatyw o charakterze społecznym, artystycznym oraz licznych międzynarodowych konferencji i spotkań o charakterze naukowym.
Wśród przedsiębiorstw i organizacji związanych z jego Ruchem znajduje się wiele firm wydawniczych (takich jak Paragon Press czy The Washington Times), przedsiębiorstw rybackich, rozmaitych zakładów przemysłowych, np. wytwarzających narzędzia czy produkujących herbatę i wyroby z żeńszenia. Ruch posiada Seminarium Teologiczne w stanie Nowy Jork w USA, gdzie jest właścicielem także znacznej liczby nieruchomości, włączając w to New Yorker Hotel na Manhattanie.

Sponsoruje konferencje naukowców, teologów, duchownych, naukowców, polityków, pracowników wojskowości oraz wszystkich, którzy mogą przyczynić się do ustanowienia w świecie nowego porządku opartego na Bogu, jedności i powszechnej harmonii (tzw. Kultury Bogizmu). Stosowność brania udziału w tego typu konferencjach jest powodem wielu kontrowersji. Dyskusje budziło zwłaszcza zapraszanie na powitalne spotkania popularnych osobistości oraz wypłacanie pokaźnych honorariów znanym artystom i politykom, którzy zgodzili się wystąpić podczas konferencji. Transmisje telewizyjne, relacje prasowe, jak również dokumentacje spotkań, przygotowywane przez przedstawicieli Ruchu sugerowały opinii publicznej, że jego sympatykami są znani przedstawiciele świata polityki, czy show biznesu.

Podstawowe zasady teologiczne Ruchu Zjednoczeniowego można znaleźć w Boskiej Zasadzie (Divine Principle). Pozycja ta zawiera swoistą interpretację Starego i Nowego Testamentu wzbogaconą elementami konfucjańskimi i objawieniami Moona, uznawanego przez swych wyznawców za Mesjasza, który - jak wierzą - potrafi doprowadzić ludzkość do ustanowienia Niebiańskiego Królestwa na ziemi. By do tego doszło - według teologii zjednoczeniowej - niezbędne jest zwycięstwo Boga nad Szatanem, czyli m.in. pokonanie uosabiającego Szatana ateistycznego komunizmu. Dlatego właśnie polityczną sympatią S.M. Moona cieszyła się m.in. antykomunistyczna polityka Richarda Nixona i Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych, czy działania polskiej "Solidarności", którą "wspierał nie tylko moralnie, ale i finansowo. W Gdańsku w 1989 roku doszło nawet do spotkania Lecha Wałęsy z Chung Hwan Kwakiem, którego uważa się za drugą osobę w Kościele Zjednoczeniowym."
Kwestią kluczową teologii zjednoczeniowej jest odkupienie świata.

W procesie tym S.M. Moon spełnia rolę szczególną - jest bowiem uważany za mesjasza dopełniającego ofiarę Chrystusa. Według doktryny zjednoczeniowej Chrystus nie odkupił ludzkości do końca; by stworzyć Królestwa Boże na ziemi powinien był założyć rodzinę i dać życie potomstwu wolnemu od grzechu pierworodnego. Ponieważ tego nie uczynił przez swe ukrzyżowanie, odkupił ludzkość wyłącznie w wymiarze duchowym. S.M. Moon wraz ze swoją drugą małżonką Hak Ja Han (ur. 1943 r.), tworząc idealną parę wydającą na świat potomstwo, dopełniają misję Jezusa. Wyrazem sakralnego charakteru ich związku jest noszenie przez obojga tytułu Prawdziwych Rodziców. W interpretacji teologicznej oznacza to, że znajdują się w pozycji analogicznej do tej, w której kiedyś znajdowali się Adam i Ewa - stanowią zaczyn nowej ludzkości. Szczególną rolę w procesie urzeczywistniania Bożego Królestwa na ziemi odgrywają także dobrane i pobłogosławione przez państwo Moon małżeństwa, często międzykulturowe. Dzieci zrodzone z tych związków nie posiadają już grzechu pierworodnego i są fundamentem nowego, zjednoczonego świata.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |