Serwis Religie


▒ Dział 'Dialog międzyreligijny' ▒

a w nim między innymi:


Dossier Jezusa z Nazaretu
Artykuł przedstawia spojrzenie na osobę Jezusa z Nazaretu z perspektywy judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu oraz z punktu widzenia religii afrykańskich.

Jan Paweł II o islamie
Czyż w świecie, który pragnie jedności i pokoju, a jednak przeżywa tysiące napięć i konfliktów, wierzący nie powinni popierać przyjaźni i zjednoczenia między ludźmi i ludami, które na ziemi tworzą jedną wspólnotę?
Z „Przekroczyć próg nadziei”

Jan Paweł II o judaizmie
W sferze stosunków z religiami niechrześcijańskimi, szczególna więź łączy Kościół z tymi, którzy wyznają wiarę Starego Testamentu, dziedziców patriarchów i proroków Izraela.
Przemówienie do uczestników Zebrania Delegatów Krajowych Komisji Konferencji Episkopatów do dialogu i współpracy z Żydami i judaizmem

▒ Dział 'Buddyzm' ▒

Budda znaczy "przebudzony"
[...]przygotowując strony poświęcone buddyzmowi oparliśmy się przede wszystkim na książce "Pięć wielkich religii świata"[...] Wszystko, co wiemy o Buddzie, zawdzięczamy starannemu i nadzwyczaj dokładnemu przekazowi jego pierwszych zwolenników, który z czasem obrósł legendami i spekulacjami.[...]

Buddyści w Polsce: Pod patronatem Dalajlamy
Traktowani są często nieufnie. Wielu ludzi uważa ich za sektę. Tymczasem polscy buddyści działają pod patronatem szanowanej na całym świecie osoby: Tenzina Gyatso – XIV Dalajlamy, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Najbardziej znanym polskim kapłanem buddyzmu jest aktorka Małgorzata Braunek, odtwórczyni m.in. roli Oleńki Billewiczówny w "Potopie".

Problem “Boga” i Jezusa Chrystusa w buddyzmie
Dzięki uprzejmości czasopisma "Ateneum Kapłańskie" publikujemy artykuł ks. Leonarda Fica o problemie Boga i Jezusa Chrystusa w buddyzmie.

▒ Dział 'Hinduizm' ▒

O hinduizmie - w Indiach i nie tylko
Aby go zrozumieć, trzeba wyjść od myśli i koncepcji kulturowych indoeuropejskich najeźdźców Arjów, którzy zasiedlali doliny Indusu i Gangesu począwszy od 2000 roku p.n.e. Jednak w jeszcze większym stopniu należy wziąć pod uwagę fakt, że w ciągu wieków myśl wedyjska ulegała przekształceniom, spotykając się z kulturami przedwedyjskimi, zakorzenionymi w Indiach znacznie wcześniej przed najazdem Arjów

Księgi hinduizmu
Bhagawadgita – „Pieśń Niebiańska”, Upanisady, Wedy

Rok religijny w hinduizmie
Na rozległym obszarze Indii istnieje do dziś wiele kalendarzy hinduskich, różniących się między sobą w większym lub mniejszym stopniu. Rozpowszechniony jest podział roku według faz księżyca. Poniższy przegląd miesięcy idzie za tym, który zdaje się dominować w osiadłych w Europie wspólnotach hinduskich. Nazwy podaje się w sanskrycie oraz w hindi.

▒ Dział 'Islam' ▒

Islam znaczy zawierzenie
Islam jest religią i wspólnotą liczącą czternaście wieków historii. Posiada niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe oraz wartości religijne, którymi żyje dzisiaj około miliarda ludzi. Założycielem tej religii jest Mahomet, poszukujący Boga arabski przewodnik karawan, wywodzący się z plemienia mekkańskiego entuzjasta i mistyk, głosiciel przesłania zbliżonego do monoteizmu biblijnego.

Mahometanie tak mówią o swej wierze
Islam (inaczej mahometanizm lub - potocznie - muzułmanizm) to jedna z największych religii współczesnego świata, obok chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu i taoizmu kolejna mająca charakter monoteistyczny i zarazem najmłodsza z nich.

Zrozumieć islam
Dlaczego islam w Polsce jest postrzegany poprzez stereotypy? Czy porozumienie między chrześcijanami i muzułmanami jest w ogóle możliwe? Dlaczego dialog jest tak trudny? Nad tymi problemami zastanawiali się przedstawiciele obu religii podczas sesji, zorganizowanej 27 listopada na Papieskim Wydziale Teologicznym sekcji “Bobolanum”.

Jak się modlą muzułmanie?
Za oficjalną stroną społeczności muzułmańskiej w Europie Centralnej i Wschodniej prezentujemy opis obowiązkowych modlitw występujących w islamie.

▒ Dział 'Judaizm' ▒

Judaizm: "Wy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem"
"Hebraizm" to termin określający życie religijne Izraela, narodu wybranego przez Boga. Istnieje jednak jeszcze inny termin: "judaizm", którego używa się począwszy od powrotu Żydów do ziemi Izraela po niewoli babilońskiej.

Żydzi w Polsce: Tysiąc lat historii
Obecnie mieszka w Polsce tylko ok. 10 tysięcy Żydów. Tylko, bo przez wiele stuleci Polska była najważniejszym centrum żydowskiej kultury i nauki. Tu Żydzi cieszyli się przywilejami królewskimi i samorządnością. Oczywiście były też pogromy, prześladowania, antysemityzm. Ale nic nie jest w stanie przekreślić setek lat wzajemnego przenikania się kultury polskiej i kultury polskich Żydów.

Żydzi: Cykl życia
Judaizm nadaje życiu znaczenie, umożliwiając celebrowanie, upamiętnianie i uświęcanie najistotniejszych wydarzeń, które z jednej strony są znakami upływającego czasu, z drugiej - osobistego rozwoju. Poprzez ceremonię narodzin, zobowiązania wobec Boga i bliźnich, a w końcu śmierć upamiętniamy kamienie milowe na drodze naszego żywota, które sprawiają, że jest on jedyny w swoim rodzaju.

Chanuka
Chanuka, ośmiodniowe święto światła, rozpoczyna się 25 kislew i trwa do 2 tewet. Święto to obchodzi się na pamiątkę poświęcenia świątyni po zwycięskim powstaniu Judy Machabeusza przeciwko Antiochowi IV, który zbezcześcił świątynię, wznosząc na jej terenie wizerunek bożka i każąc przepędzić przez jej teren świnie.

Żydzi w dzisiejszej Polsce: Została tylko garstka
Mieszkają w Polsce od średniowiecza, wnieśli ogromny wkład w dzieje naszej kultury. W 1939 r. było ich 3,5 miliona. Dziś zostało zaledwie około 10 tysięcy.▒ Dział 'Nowe ruchy religijne' ▒

Wakacyjni łowcy dusz
Wakacje - czas relaksu, wypoczynku, zatrzymania się w pędzie życia i zwrócenia uwagi na to, co nas otacza. Niestety, od kilkudziesięciu lat jest to także najlepszy czas dla "łowców dusz", wszelkiego rodzaju werbowników, naganiaczy, którzy korzystając z okazji, chcą pozyskać jak największą rzeszę nowych adeptów, słuchaczy czy niewolników.

Porównanie New Age i wiary chrześcijańskiej
fragment dokumentu Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja nad New Age

Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie
Raport bieżący wydany przez Stolicę Apostolską na podstawie ok. 75 wypowiedzi i dokumentacji otrzymanych do 30 października 1985 r. od 75 regionalnych i krajowych Konferencji Episkopatów.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |