Noc Siły/Przeznaczenia (Lajlat al-Kadr)

Noc Siły należy do pięciu świętych nocy w islamie i jest obchodzona najczęściej w dwudziestą siódmą noc ramadanu. Po turecku święto to nazywa się Kadir Gecesi. Głównym elementem tego święta jest rozważanie dziewięćdziesiątej siódmej sury Koranu „Przeznaczenie” (Al-Kadar).

Zaprawdę, zesłaliśmy go
w Noc Przeznaczenia!
A co cię pouczy,
co to jest Noc Przeznaczenia?
Noc Przeznaczenia
- lepsza niż tysiąc miesięcy!
Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy,
za pozwoleniem swego Pana,
dla wypełnienia wszelkich rozkazów.
Ona to pokój -
aż do pojawienia się zorzy porannej!


W uroczystych słowach sura ta wyraża podziękowanie za zesłanie słowa Bożego. Podobnie jak w chrześcijaństwie (Boże Narodzenie) i buddyzmie (Noc Przebudzenia), tak i w islamie jedna z nocy znajduje się w centrum szczególnej uwagi. Podczas „Nocy Przeznaczenia" muzułmanie wspominają objawienie ich świętej Księgi.

Noc Qadr (Przeznaczenia)
Zaprawdę, korzyści z tej Błogosławionej Nocy są bardzo wielkie dla każdego człowieka wierzącego, który dużo się modli, błaga i wspomina Allaha (subhanahu ła ta`ala) ze szczerością i ma nadzieję na nagrodę u Niego. Muzułmanie, którym zaleca się w całości praktykowanie Sunny Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallaam) nie muszą podnosić jakiegokolwiek sztandaru specjalnie na tą noc. Muszą oni jednak prześcigać się wzajemnie w czczeniu Allaha (subhanahu ła ta`ala) z prawdziwą wiarą (imanem) i nadzieją na nagrodę od Niego.


Błogosławieństwa Nocy Przeznaczenia

1. Wystarczy wspomnieć jedną korzyść, iż Noc Qadr (Przeznaczenia) jest lepsza niż tysiąc miesięcy. Allah (subhanahu ła ta`ala) objawił:

"Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia - lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów. Ona to pokój aż do pojawienia się zorzy porannej!" [Qur'an: Al-Qadr (Przeznaczenie) 99: 1-5]

2. Tej nocy dekretowane są zarządzenia Allaha na (następny) rok. Allah (subhanahu ła ta`ala) objawił:

"Na tę Księgę jasną! Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. - Zaprawdę, My jesteśmy ostrzegającymi! - Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz (amran), jako amran (tj. rozkaz, Qur'an lub Przeznaczenie każdej sprawy) pochodzący od Nas. - Zaprawdę, My jesteśmy posyłającymi! [Qur'an: Duhan (Dym) 44: 2-5]


Czas

Na podstawie Sunny ustalono, iż wiedza na temat tej błogosławionej Nocy została odebrana Ummie przez kłótnię między dwoma Towarzyszami (Sahabami).


Ubadah ibn Samit przekazuje: "Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) wyszedł (z wiedzą na temat) Nocy Qadr (Przeznaczenia) ; dwóch mężczyzn spośród muzułmanów kłóciło się, wówczas On powiedział: "Zaprawdę wyszedłem zawiadomić was o Nocy Qadr ale taka i taka osoba kłóciły się i to zostało wzniesione. Być może jest to dla was dobre. Jakkolwiek, szukajcie jej (tej Nocy) w dziewiątym, siódmym i piątym." [Buchari]


Najbardziej autentyczny przekaz w tej kwestii mówi, iż Lailatul Qadr (Nocy Przeznaczenia) powinno szukać się podczas ostatnich dziesięciu nieparzystych nocy ramadanu. Ajsza relacjonuje, iż Wysłannik (sal allahu alejhi ła sallaam) Allaha (subhanahu ła ta`ala) miał w zwyczaju wykonywać i'tikaf w czasie nieparzystych, ostatnich dziesięciu nocy ramadanu i że On (sal allahu alejhi ła sallaam) mówił: "Szukajcie Nocy Qadr (Przeznaczenia) podczas nieparzystych, ostatnich dziesięciu (nocy) ramadanu." [Buchari i Muslim]

Jeżeli muzułmanin nie ma siły lub nie jest w stanie szukać w nieparzystych, ostatnich, dziesięciu nocach ramadanu, wtedy powinien spróbować nie opuszczać ostatnich siedmiu, nieparzystych nocy, jak określa to jeden z hadisów.

Ibn 'Umar przekazuje, iż Wysłannik (sal allahu alejhi ła sallaam) Allaha (subhanahu ła ta`ala) powiedział: "Szukajcie tej (Nocy) w ostatnich dziesięciu nocach. Jakkolwiek, jeżeli jeden z was osłabnie lub nie będzie w stanie, wtedy nie pozwólcie się opanować przez siedem ostatnich noc." [Buchari i Muslim]

Podsumowanie: Są różne opinie dotyczące tego, czym jest Noc Qadr (Przeznaczenia), ale najlepszą rzeczą dla muzułmanina, który jest szczery w szukaniu, jest czuwanie podczas ostatnich, dziesięciu, nieparzystych nocy. Jeżeli nie jest on w stanie lub słaby, wtedy powinien przynajmniej czuwać 25., 27., i 29. noc. A Allah wie najlepiej.


Jak Muzułmanin powinien spędzić tę Noc?

Doprawdy Noc ta z powodu swojej świętości powinna być czymś, czego szczery muzułmanin szuka; przez oczekiwanie nieparzystych nocy z Imaan (tj. Wykonywanie modlitwy) i życzenie narastać dla siebie jego błogosławieństwa. Jeżeli on dokonuje tych, wtedy wszystko jego poprzednie grzechy będą wybaczane jak jest ustalony w następującym Hadith.

Posłaniec (sal allahu alejhi ła sallaam) mówił: "ktokolwiek modli się Noc Qadr (Dekret) z Imaan (wiara) mając nadzieję na nagrodę, Allah wybaczy mu jego poprzednie grzechy." [Buchari i Muslim]

Podczas tej nocy polecane jest też robienie jak najwięcej dua'a. Zostało to przekazane od Aa'isha (radiallahu `anh) która powiedziała: "Powiedziałam: Och Posłańcu Allaha, jeżeli wiem kiedy jest Noc Qadr co powinnam mówić?" Mów: Och Allah ty wybaczasz i ty kochasz wybaczać, tak więc wybacz mi." [Ahmad, Ibn Majah, Tirmidhi]


Gdy jest się świadomym noc Qadr, należy czuwać ostatnie dziesięć nocy i ożywiać je z Ibaadah, powstrzymywać się od swoich kobiet, zachęcać swoją rodzinę aby robiła to samo i być jak najbardziej posłusznym (Allahowi).


Aa'isha (radiallahu `anh) powiedziała: "Kiedy nadchodziło ostatnie dziesięć dni Ramadaanu, Posłaniec (sal allahu alejhi ła sallaam) zwykł powstrzymywać się (od kontaktu ze swoimi żonami) i czuwał w nocy. Budził (swoją rodzinę) aby robili to samo." [Buchari i Muslim]

Powiedziała też: "Posłaniec Allah (sal allahu alejhi ła sallaam) zwykł starać się w Ramadaan więcej niż w jakikolwiek inny miesiąc." [Muslim]


Znaki Nocy Qadr

Posłaniec Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) opisał ranek nocy Qadr tak, aby muzułmanie mogli wiedzieć która to jest noc.

Ubayy (radiallahu `anh) mówił: "Ranem po nocy Qadr słońce wschodzi bez jakichkolwiek promieni." [Muslim]

Abu Hurairah (radiallahu `anh) powiedział: "Wspominaliśmy noc Qadr Posłańcowi Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) na co odpowiedział: "który z was pamięta jak księżyc wschodzi i jest jak półmisek." [Muslim]

Ibn Abbaas (radiallahu `anh) powiedział że Posłaniec Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział: "Noc Qadr jest nocą hojności i szczęścia, nie jest gorąca i nie jest zimna. Słońce wschodzi tego rana słabe, czerwonawe." [Tabarani, Ibn Khuzaimah i Bazzaar]

(Miedzy innymi za stroną www.planetaislam.com
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |