Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego

Podstawowe informacje

Niewielu ludzi odróżnia ich od Świadków Jehowy. Tymczasem stanowią odrębną społeczność już od ponad 70 lat. Są jedną z czterech głównych denominacji religijnych jakie wyłoniły się z założonego przez Charlesa Taze Russella ruchu badaczy. Stowarzyszenie uważane jest za najbardziej wierne ideom prekursora. Dlatego często nazywane jest russelistami.

Początki
Po śmierci Charlesa T. Russella prezesem ruchu badaczy został w 1916 r. Joseph F. Rutherford, dziś uważany za założyciela Świadków Jehowy. Z wprowadzanymi przez niego reformami, zmierzającymi do likwidacji autonomii zborów, część badaczy nie chciała się pogodzić już na przełomie 1918 i 1919 r. Założyli oni organizację znaną dziś pod nazwą Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego.
Dziesięć lat później doszło do kolejnego rozpadu. W r. 1929 wierni ideom Russella członkowie odłączyli się i przyjęli nazwę Biblijne Stowarzyszenie Studentów Brzasku Tysiąclecia. Zwano ich także Stowarzyszenie Studentów Biblii albo Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Pod tą ostatnią nazwą funkcjonują obecnie. Do ostatecznego rozłamu doszło w 1935 r., kiedy Rutherford zmienił nazwę ruchu zwoich zwolenników na Świadkowie Jehowy.
W Polsce Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego zostało zarejestrowane w 1960 r.

Zasady
Podobnie jak inne grupy badaczy Stowarzyszenie uznaje Pismo Święte za jedyne źródło wiedzy i klucz do poznania przyszłości. Podkreśla przełomowe znaczenie czasów, w których żyjemy i bliskość Królestwa Bożego. Badacze wierzą, że zgodnie z wyliczeniami Russella, Chrystus jako istota niewidzialna przyszedł ponownie na świat w roku 1874. Nie uznają dogmatu Trójcy Świętej. Chrystusa uważają za jedyną istotę duchową stworzoną bezpośrednio przez Boga Ojca.
Wierzą, że ciało ludzkie podlega zmartwychwstaniu. Nagrodą za prowadzenie życia zgodnie z normami moralnymi ma być życie wieczne na ziemi.
Badacze nie uznają w zasadzie obrzędów liturgicznych, ale raz w roku obchodzą Wieczerzę Pańską, mającą znaczenie symboliczne, pamiątkowe. Chrztu udzielają wyłącznie w wieku dojrzałym, przez zanurzenie w wodzie.
Różnice doktrynalne w stosunku do Świadków Jehowy są niewielkie. Russeliści uważają, że Armagedon – czyli ostateczna walka między siłami Dobra i Zła, rozegra się w Palestynie, a Świadkowie Jehowy – że na całym świecie. Ponadto russeliści, w przeciwieństwie do jehowitów, nie sprzeciwiają się transfuzji krwi.

Struktura
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego jest niezależne od krajowych i zagranicznych stowarzyszeñ religijnych. Składa się z w pełni autonomicznych zborów. Władze każdego zboru (starsi) są wybierani na zebraniach członków zboru. Zjazd Delegatów Zborowych wybiera Zarząd Główny, mający uprawnienia jedynie reprezentacyjne. Nie posiada wobec zborów żadnych uprawnień kierowniczych.
Siedzibą Zarządu jest Bydgoszcz, gdzie ruch jest najsilniejszy. Stowarzyszenie wydaje w Warszawie dwumiesięcznik "Świt Królestwa Bożego i wtórnej obecności Jezusa Chrystusa" w nakładzie kilkuset egzemplarzy.
W Polsce russelistów jest niewielu, zaledwie niespełna 300. Większość mieszka w okolicach Bydgoszczy. Nabożeństwa odbywają się w domach prywatnych lub wynajętych salach.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg