Znamy laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Abp Henryk Muszyński i muzealnik Adam Bartosz zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. ks. Musiała, przyznawanej osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Wręczenie wyróżnień nastąpi 1 marca.

Teolog, biblista, prymas senior abp Muszyński został odznaczony za twórczość promującą ducha dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Za działalność społeczną wyróżniono A. Bartosza, muzealnika, prezesa Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

Arcybiskup Muszyński jest profesorem teologii, arcybiskupem seniorem archidiecezji gnieźnieńskiej. W latach 1986-1994 z ramienia Konferencji Episkopatu Polski kierował pierwszymi oficjalnymi strukturami w sferze dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W tym czasie inicjował i promował wykłady z dziedziny judaizmu na polskich uczelniach katolickich. Jest autorem licznych książek i artykułów, a w jego twórczości szczególne miejsce zajmują prace z zakresu biblistyki, dialogu chrześcijan z wyznawcami judaizmu oraz duchowej jedności Europy. Był członkiem Komitetu Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin.

"Abp Henryk Muszyński to człowiek dialogu, na wiele sposobów zaangażowany w przezwyciężanie bolesnej przeszłości i kształtowanie przyszłości w duchu wzajemnego poszanowania i pojednania. Jest on jednym z tych polskich hierarchów, którzy najbardziej stanowczo przypominają nauczanie Kościoła, że antysemityzm jest grzechem i nie da się go pogodzić z chrześcijaństwem" - brzmi uzasadnienie decyzji kapituły.

Adam Bartosz jest współzałożycielem i prezesem Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Jako wieloletni dyrektor tarnowskiego Muzeum Okręgowego szczególnie intensywnie zajmował się upowszechnianiem wiedzy o historii galicyjskich Żydów oraz ich Zagładzie.

Opracował m.in. dwa szlaki turystyczne - po żydowskich zabytkach miasta i po cmentarzu żydowskim. Z jego inicjatywy cmentarz ten został uporządkowany, a w 2017 r. rozpoczęto realizację dużego projektu jego renowacji. Adam Bartosz kierował też renowacją miejsca nazistowskiej zbrodni dokonanej na tarnowskich Żydach w Zbylitowskiej Górze oraz remontami cmentarzy żydowskich w Pilźnie, Brzostku, Gorlicach i Rzepienniku Strzyżewskim. Jego osiągnięciem są również coroczne Dni Pamięci Żydów Tarnowskich - z wystawami, seminariami naukowymi, koncertami muzyki żydowskiej oraz wydarzeniami upamiętniającymi żydowskie ofiary Holokaustu.

Napisał kilkadziesiąt artykułów o tematyce żydowskiej i wiele książek.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w piątek 1 marca w Urzędzie Miasta Krakowa. Dzień wcześniej, w czwartek 28 lutego o godz. 18, w kościele św. Barbary zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. ks. Musiała.

Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje kapituła, której przewodniczy Rektor UJ.

Patron magrody ks. Stanisław Musiał SJ (1938-2004) był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii. Od 1981 r. był redaktorem "Tygodnika Powszechnego", a w latach 1990-1991 - zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Wprost", "Polin", "Midraszu" i "Życiu Duchowym". Był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu pt. "Czarne jest czarne" oraz laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |