Światowy Dzień Pokoju

Na ograniczenia wolności religijnej w Afryce i Azji, ale także na „wypieranie historii i symboli religijnych” w krajach zachodnich zwraca uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Pokoju. Obchodzony jest on 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Tytuł papieskiego przesłania na 44. Światowy Dzień Pokoju brzmi „Wolność religijna drogą do pokoju”. Benedykt XVI zauważa w nim, że rok 2010 nie był wolny od aktów przemocy i nietolerancji religijnej. Z troską przygląda się szczególnie sytuacji w Iraku, w którego stolicy, Bagdadzie w październiku tego roku doszło do krwawego ataku na modlących się podczas Mszy św. w katedrze. Papież zapewnia o swojej modlitwie wspólnoty chrześcijańskie, które cierpią na skutek prześladowań w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Ziemi Świętej. Zwierzchników wielkich religii świata oraz wszystkich sprawujących władzę prosi o zaangażowanie na rzecz ochrony wolności religijnej i bezzwłoczne działania wobec wyrządzanych krzywd.

Ojciec Święty dostrzega też wrogość i uprzedzenia do chrześcijan w Europie. Ich wyrazem bywa – jak pisze – wypieranie się historii i symboli religijnych. „Niech Europa pojedna się raczej ze swoimi chrześcijańskimi korzeniami, które mają podstawowe znaczenie dla zrozumienia roli, jaką odgrywała, odgrywa i zamierza odgrywać w historii; będzie mogła wówczas żyć w sprawiedliwości, zgodzie i pokoju, prowadząc szczery dialog z wszystkimi narodami” – pisze Papież.

Przypomina, że „prawo do wolności religijnej jest zakorzenione w godności osoby ludzkiej” i wskazuje na ścisły związek między wolnością a poszanowaniem drugiego człowieka. Pisze, że prawa natury religijnej mają taki sam status, jak prawo do życia i wolności osobistej. Wskazuje też na wychowanie religijne i rolę, jaką w nim odgrywa rodzina oparta na małżeństwie, które jest „ścisłym i komplementarnym związkiem mężczyzny i kobiety”.

W orędziu czytamy, że wolność religijna nie sprowadza się tylko do wymiaru indywidualnego, ale realizuje się w społeczeństwie. Benedykt XVI przestrzega przed wykluczeniem religii z życia publicznego. Jest to według niego utrudnienie wobec wskazywania uniwersalnych zasad etycznych.

Ojciec Święty w przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju przestrzega przed niebezpieczeństwami wynikającymi z instrumentalizacji wolności religijnej "do zamaskowania ukrytych interesów, takich jak na przykład obalenie ustanowionego porządku, zagarnięcie zasobów bądź utrzymanie władzy przez jakąś grupę". Podkreśla, że należy potępiać nie tylko wszelkie formy fanatyzmu i fundamentalizmu religijnego, ale też fundamentalizm i wrogość wobec wierzących. Zwraca uwagę na jednoczącą i pokojową rolę, jaką mogą odegrać we współczesnym, zglobalizowanym świecie wielkie religie.

Zaznacza też wagę dialogu międzyreligijnego, który ma na celu wspólne dobro. „Kościół nie odrzuca niczego z tego, co w różnych religiach jest prawdziwe i święte” – pisze Papież. Wolność religijną nazywa „autentyczną bronią pokoju” i „drogą do pokoju”.

***

Światowy Dzień Pokoju ustanowił papież Paweł VI listem z 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. Jest on obchodzony w Kościele powszechnym 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ma zawsze swój temat, który papież przedstawia w specjalnym orędziu.

Zobacz także:
Tekst orędzia

«« | « | 1 | » | »»