Zwierzchnicy religijni Ukrainy: gdzie przychodzi Rosja, kończy się wolność religijna

Wspólny apel sygnowany przez zwierzchników Kościołów chrześcijańskich oraz muzułmanów i Żydów Ukrainy.

Tam gdzie przychodzi Rosja, kończy się wolność religijna – stwierdzili przedstawiciele ukraińskich organizacji religijnych w apelu skierowanym do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dodają, że „najważniejszą rzeczą, jaką narody mogą zrobić dla zapewnienia wolności sumienia na Ukrainie, jest pomoc Ukraińcom w przeciwstawieniu się rosyjskiej inwazji, która przynosi śmierć, niewolę, ciemnotę i ucisk religijny”.

Publikujemy treść apelu sygnowanego przez zwierzchników Kościołów chrześcijańskich oraz muzułmanów i Żydów Ukrainy.

Szanowni Państwo,

My, przedstawiciele organizacji religijnych Ukrainy, zwracamy się do Was w imieniu milionów naszych wiernych, którzy pod rosyjskimi rakietami i pociskami modlą się, pracują i bronią najcenniejszego daru Boga – życia na naszej ziemi, praw ludzi i ich godności.

Wojna przyniosła tym ludziom ogromne cierpienia, a wolność ludzi i ich przekonania religijne stały się niemal pierwszym celem rosyjskich najeźdźców. W ciągu jedenastu miesięcy zniszczyli lub sprofanowali ponad 270 kościołów i obiektów sakralnych, zabili i torturowali dziesiątki duchownych. Gdziekolwiek pojawia się Rosja, tam kończy się wolność religijna. Gdziekolwiek jest Rosja, torturowani są „niepoprawni” prawosławni, katolicy są zastraszani, muzułmanie za swoje przekonania religijne są osadzani w więzieniach na niewyobrażalne nawet w czasach sowieckich terminy, protestanci są zmuszani do ucieczki za granicę przed nieuchronnymi represjami, a Świadkowie Jehowy są prześladowani.

Dlatego nasi wierni walczą na froncie między innymi o to, by Ukraina nadal pozostała krajem, w którym w całej historii jej niepodległego istnienia nie zamknięto ani jednego domu modlitwy, w którym każdy ma prawo wierzyć w to, co uważa za godne wiary, w którym mniejszości religijne czują się tak samo dobrze, jak Kościoły jednoczące miliony wiernych. Gdzie przecież zawsze znajdowali schronienie ludzie prześladowani za wiarę z wielu krajów, a osiągnięcia Ukrainy w dziedzinie wolności sumienia są uznawane na całym świecie.

Korzystając z okazji, apelujemy do wspólnoty międzynarodowej o wysłuchanie naszego apelu: najważniejszą rzeczą, jaką narody mogą zrobić dla zapewnienia wolności sumienia na Ukrainie, jest pomoc Ukraińcom w przeciwstawieniu się rosyjskiej inwazji, która przynosi śmierć, niewolę, ciemnotę i ucisk religijny.

Podpisani:
Wielce Błogosławiony EpifaniuszZwierzchnik Kościoła Prawosławnego Ukrainy, Metropolita Kijowski i Całej Ukrainy;
Wielce Błogosławiony Światosław, Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki;
Przewodniczący Ogólnoukraińskiego Związku Ewangelicznych Kościołów Chrześcijańsko-Baptystycznych Walery Antoniuk;
Mufti Administracji Religijnej Muzułmanów Krymu Aider RustemowM;
Mufti Administracji Religijnej Muzułmanów Ukrainy „Umma” Murat Sulejmanow;
Biskup rzymskokatolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej Witalij Krywicki;
Przewodniczący Ukraińskiej Konferencji Związkowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Stanisław Nosow;
Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy, Główny Rabin Kijowa i Ukrainy Jakow Dow Bleich.

«« | « | 1 | » | »»