Księgi Święte

Czym jest Tora, a czym Tanak? Co nazywamy Septuagintą? Czy chrześcijaństwo to „religia Księgi”?

Jak nazywa się i co zawiera święta księga muzułmanów? Dla kogo księgą ważną, choć nie świętą, jest Talmud? Ile mamy Talmudów? Co to jest hagada? Kto jest autorem Pisma Świętego? I czy fakt, że księgi biblijne zostały spisane pod natchnieniem Bożym, znaczy, że ludzie, którzy je spisywali, byli narzędziami w ręku Boga? Jak nazywają się rozdziały Koranu? Co o Koranie mówił Jan Paweł II? Czym są apokryfy, a czym epigrafy – i jaka jest zależność między tymi terminami? Jak rozumieć protestancką zasadę sola scriptura? Która wspólnota protestancka uznaje Tradycję – i jak ją rozumie?

Odpowiedzi na te i inne pytania, dotyczące świętych ksiąg judaizmu, chrześcijaństwa i islamu znajdziesz w krótkich filmach edukacyjnych oraz towarzyszących im scenariuszach lekcji, które składają się na ten tom. Wchodzi on w skład serii filmów edukacyjnych, przygotowanych we współpracy z kanałem Religia TV.
 
- To ważna multimedialna pomoc dla katechezy młodzieży starszej oraz katechezy dorosłych. Sądzę, że jako taka będzie dobrze przyjęta zarówno przez nauczycieli i katechetów, jak i przez katechizowanych... - ze "Wstępu" abpa Kazimierza Nycza.
 
Wydawnictwo św. Wojciech ufundowało dla naszych Czytelników egz. niniejszej publikacji. W konkursie, w którym pytaliśmy o prozelitę, a więc o osobę właśnie nawróconą, wylosował ją:
 
Łukasz Śmiech z miejscowości Skąpe
 
Gratulujemy, nagrodę prześlemy pocztą. Z uwagi na okres urlopowy wysyłka nastąpi po 22 VIII.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |