Wspólnie krzewić wolność religijną

„Poszanowanie i krzewienie wolności religijnej pozwala wierzącym na bardziej entuzjastyczną współpracę ze współobywatelami w budowie sprawiedliwego i humanistycznego ładu społecznego” czytamy w watykańskim przesłaniu z okazji święta Diwali, które w tym roku obchodzone jest przez wielu wyznawców hinduizmu 26 października. Orędzie przygotowane przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego nosi hasło: „Chrześcijanie i hinduiści: wspólnie by krzewić wolność religijną”.

W orędziu podpisanym przez przewodniczącego Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego, kard. Jean-Louis Taurana oraz sekretarza tej dykasterii, abp Piera Luigi Celatę podkreślono, że kwestia wolności religijnej zajmuje czołowe miejsce w wielu zakątkach świata. W tej sytuacji należy zwrócić uwagę na ludzi narażonych na uprzedzenia, przesądy, propagandę nienawiści, dyskryminację oraz prześladowanie z powodu przynależności religijnej. „Wolność religijna jest odpowiedzią na konflikty motywowane religijnie w wielu częściach świata. Wśród przemocy wywołanej przez te konflikty, wielu rozpaczliwie pragnie pokojowego współistnienia ludzi i integralnego rozwoju”- zauważają przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Podkreślają zarazem, że wolność religijna należy do podstawowych praw człowieka, zakorzenionych w godności osoby ludzkiej. Kiedy jest ona zagrożona lub gdy się jej zaprzecza, zagrożone są wszystkie pozostałe prawa człowieka.

Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przypominają, że wolność religijna obejmuje wolność od przymusu ze strony jakiejkolwiek jednostki, grupy, wspólnoty czy instytucji. Korzystanie z tego prawa pociąga za sobą swobodę każdej osoby co do wyznawania, praktykowania i propagowania swej religii czy przekonań, zarówno publicznie jak i prywatnie, indywidualnie lub we wspólnocie. Wiąże się ona także z poważnym zobowiązaniem ze strony władz cywilnych, osób i grup, aby szanować wolności innych osób. Obejmuje ponadto prawo do swobodnej zmiany religii.

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zaznacza, że poszanowanie i krzewienie wolności religijnej pozwala wierzącym na bardziej entuzjastyczną współpracę ze współobywatelami w budowie sprawiedliwego i humanistycznego ładu społecznego. Wśród możliwość współpracy z wyznawcami hinduizmu wymieniono między innymi kwestię obrony życia i godności rodziny, wychowania dzieci w zdrowych zasadach moralności, uczciwości w życiu codziennym, ocalenia zasobów naturalnych. „Starajmy się więc, aby wspólnie promować wolność religijną jako wspólną odpowiedzialność, prosząc przywódców narodów, aby nigdy nie lekceważyli wymiaru religijnego osoby ludzkiej” – czytamy w watykańskim dokumencie. Jednocześnie przypomniano, że nazajutrz po obchodach tego hinduistycznego święta wielu przywódców religijnych świata na zaproszenie Benedykta XVI przybędzie do Asyżu, aby czynić z religii drogi pokoju i zgody.

Oparte na indyjskiej mitologii, święto Diwali (Deepavali) wyraża zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, światła nad ciemnością, życia nad śmiercią, dobra nad złem. Trzydniowe obchody wyznaczają początek nowego roku, stanowią też okazję do pojednania w rodzinach, szczególnie między braćmi i siostrami.

«« | « | 1 | » | »»