Jeden świat – wiele kultur

Przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni wzięli udział w międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej „Jeden świat – wiele kultur. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji”, która odbyła się w dniach 27-28 października w Bydgoszczy.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI oraz Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy Dwa dni naukowego dyskursu były okazją do pogłębiania tematu wielokulturowości we współczesnym świecie. Wydarzenie nawiązywało do obchodów 25-lecia spotkania Jana Pawła II w Asyżu.

Dziś po wystąpieniach najważniejszych gości i sesji plenarnej obrady odbywały się w zespołach. Pierwszy z nich skupił się na dialogu kultur, cywilizacji i religii.

O nieustannej nauce komunikacji z ludźmi mówiła dr Ewa Głażewska. Przedstawicielka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podjęła temat „Kompetencje międzykulturowe w komunikacji”. Podkreśliła, że odkąd świat stał się globalną wioską, nabycie kompetencji międzykulturowych, polegających na umiejętności skutecznej komunikacji z ludźmi, pochodzącymi z innych kultur, stało się absolutną koniecznością. – Zarówno w życiu prywatnym, jak i sytuacjach publicznych konieczne jest nauczenie się komunikowania z ludźmi, których dziedzictwo kulturowe jest całkiem odmienne od naszego – powiedziała.

Z kolei ks. dr Tomasz Kalociński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreślił, iż „w centrum dialogu Kościoła stoi osoba ludzka”. W wykładzie nt. „Nauka społeczna Kościoła w służbie dialogu Kościoła ze światem współczesnym” zwrócił uwagę, iż od czasów Soboru Watykańskiego II (1962-1965) Kościół katolicki wyraża swoją solidarność poprzez dialog na temat różnych problemów.

Druga sekcja zajmowała się ekonomią i jej społecznym otoczeniem. Kolejna omawiała zagadnienia związane z porządkiem prawno-społecznym i problemami współczesnego świata. Naukowcy skupiali się także na tematach, jakie wobec wyzwań cywilizacyjnych stają przed pedagogiką.

„Dialog stanowi właściwą drogę rozwiązywania problemów politycznych, gospodarczych i kulturowych, jest wyrazem dojrzałości społeczeństwa” – powiedziała dr Elżbieta Okońska. Wykładowca Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy próbowała w czasie konferencji „Jeden świat – wiele kultur” odpowiedzieć na pytanie „Dialog w murach uczelni. Mit czy rzeczywistość?”.

Według dr Okońskiej „sens dialogu akademickiego polega na wspólnym odkrywaniu prawdy”. - Przez wartość dialogu, spotykając „innych”, człowiek – wykładowca, student – ukazuje „coś” więcej, czego nie można dostrzec bez dialogu – powiedziała.

Z kolei w panelu studenckim młodzież poruszała problematykę ogólną, związaną z tematem „Jeden świat – wiele kultur”.

W konferencji uczestniczyli teolodzy, politolodzy, prawnicy, socjologowie, historycy, pedagodzy, ekonomiści oraz medioznawcy. W sumie to ponad stu prelegentów z Polski i m.in. Włoch, Austrii, Niemiec, Hiszpanii czy Kirgistanu.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, abp Claudio Maria Celli – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, prof. Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego, bp Jan Tyrawa – ordynariusz diecezji bydgoskiej oraz dr Helena Czakowska – rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

«« | « | 1 | » | »»