Święta Ziemia dialogu

Relacje z wyznawcami judaizmu i islamu, duszpasterstwo migrantów oraz kwestia szkół katolickich to główne tematy prac Zgromadzenia Plenarnego Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej, którzy obradowali w dniach 26 i 27 października w stolicy Jordanii – Ammanie.

W sesji uczestniczyli zwierzchnicy kościelni z Izraela, Terytoriów Palestyńskich, Cypru i Jordanii. Hierarchowie Ziemi Świętej postanowili utworzyć komisję episkopatu ds. relacji z judaizmem oraz islamem. Będzie ona działała w trzech podsekcjach: izraelskiej, palestyńskiej oraz jordańskiej.

Mówiąc o duszpasterstwie migrantów – przypomniano, że do Izraela przybywa w poszukiwaniu pracy wielu chrześcijan, stanowiąc coraz poważniejszą część jego ludności. Podkreślono konieczność otoczenia ich odpowiednią opieką duszpasterską.

To samo dotyczy chrześcijan mieszkających w części Cypru okupowanej przez Turcję oraz irackich katolików obrządku chaldejskiego, szukających schronienia w Jordanii. Wiele uwagi poświęcono kwestii szkół katolickich, ich tożsamości, perspektyw rozwojowych, posłannictwie i roli katechistów a także problemom finansowym, którym muszą stawić czoło.

«« | « | 1 | » | »»