Małżeństwo w świecie postmodernistycznym

Pod hasłem „Rodzina w kryzysie” rozpoczęła się 5 grudnia w Wiedniu trzydniowa międzyreligijna konferencja ds. rodziny. Jej uczestników, czołowych przedstawicieli judaizmu, prawosławia i Kościoła katolickiego z krajów europejskich, przyjął prezydent Republiki Austrii, Heinz Fischer.

W swoim przemówieniu Fischer wyraził uznanie dla wysiłków różnych religii w poszukiwaniu „wspólnie obowiązujących wartości” oraz wkładu na rzecz rodziny. „Bardzo ważne jest poświęcenie wielkiej uwagi tematyce rodziny, nie ograniczając jej do aspektu demograficznego i funkcji społecznej” - stwierdził prezydent Austrii.

W imieniu organizatorów głos zabrali rabini Artur Schneier i Pinchas Goldschmidt oraz metropolita Hilarion (Alfiejew) z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i kard. Christoph Schönborn. Metropolita Wiednia przypomniał słowa pochodzącego z USA żydowskiego intelektualisty Josepha Weilera, który nawiązując do kryzysów społecznych w Europie przypomniał biblijne słowa „bądźcie płodni i mnóżcie się”. „Ten cytat z Księgi Rodzaju wskazuje na związek kobiety i mężczyzny stworzonych na obraz i podobieństwo Boga” - podkreślił kard. Schönborn i dodał, że rodzina jest „pierwszym planem Boga dla jego stworzenia”, a poważne studia dowodzą, iż „Europa bez rodziny nie ma przyszłości”.

Ten sam pogląd poparł metropolita Hilarion, odnosząc się do coraz bardziej widocznej w Europie krytyki tradycyjnie chrześcijańskiego pojęcia rodziny. „Małżeństwo kobiety i mężczyzny i ich nastawienie na potomstwo mają centralne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa europejskiego” - stwierdził kierownik Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

„Rodzina jest fundamentem i bazą społeczeństwa” - podkreślił inicjator konferencji, pochodzący z Wiednia rabin Nowego Jorku Arthur Schneier. Założyciel fundacji „Appeal of Consistence” zwrócił uwagę na odpowiedzialność religii i ich reprezentantów za rozwiązywanie współczesnych kryzysów. W czasach kryzysu gospodarczego musimy zagwarantować, aby rodzina pozostała silna i żywotna, żeby podtrzymywała ważne wartości i przekazywała je z pokolenia na pokolenie - uważa rabin Schneier.

Z jego poglądem zgodził się prezydent Europejskiej Konferencji Rabinów, rabin Pinchas Goldschmidt. Dodał, że rodziny przekazują także tradycje religijne. Uczestnicy konferencji zastanowią się również, jak wspólnoty religijne odpowiadają na to wyzwanie.

Międzyreligijna konferencja ds. rodzin potrwa do 7 grudnia. Tematy poszczególnych sesji to: „Rodzina i społeczeństwo”, „O europejskie prawodawstwo sprzyjające rodzinie”, „Etyka seksualna” oraz „Rodzice i dzieci”. Głównym celem konferencji jest odpowiedź na pytanie, czy małżeństwo jako instytucja przeżywa kryzys w postmodernistycznym społeczeństwie. Omówiona także zostanie problematyka rozwodów, trudności materialne wielu rodzin, regulacja poczęć i aborcja, stosunek do małżeństwa we współczesnej kulturze, oddziaływanie na życie rodzinne internetu i „mediów społecznych”, a także przekazywanie tradycji religijnych dzieciom.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| RODZINA