Przesłanie Benedykta XVI do buddyjskiego zwierzchnika w Japonii

Benedykt XVI pozdrowił uczestników Światowego Dnia Modlitw o Pokój, który odbywa się 3 i 4 sierpnia na Górze Hiei w pobliżu Kioto w Japonii.

Po raz pierwszy został on zorganizowany 25 lat temu i ta rocznica jest okazją papieskiego przesłania. Dokument został przekazany na ręce Kojuna Handa, najwyższego kapłana w buddyjskim klasztorze w Hiei, a także odczytany podczas spotkania przez przebywającego z wizytą w Japonii abp. Pier Luigiego Celatę, emerytowanego sekretarza Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Ojciec Święty wyraża radość z kolejnego wydarzenia będącego pokłosiem spotkania w Asyżu z 1986 r. zwołanego przez bł. Jana Pawła II. Wskazuje także, iż zgromadzenie na Górze Hiei należy do ważniejszych tegorocznych inicjatyw, wnoszących konkretny wkład w dialog między wyznawcami różnych religii.

Benedykt XVI wyraża nadzieję, że spotkanie pozwoli zwierzchnikom religijnym znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie, jak w duchu solidarności wzajemnie sobie pomagać w sytuacjach klęsk żywiołowych. „Z chrześcijańskiej perspektywy miłość ofiarowana tym, którzy cierpią, jest odzwierciedleniem miłości Boga, który tak umiłował świat, że posłał tam swego umiłowanego Syna – czytamy w dokumencie. – Myślę tu szczególnie o zeszłorocznym trzęsieniu ziemi i tsunami, które nawiedziło północno-wschodnią Japonię, powodując straszne konsekwencje dla całego narodu. Jakże pokrzepiającym było zobaczenie wtedy skutecznego działania liderów religijnych w dawaniu nadziei i wsparcia, jak również rady i pociechy tym, którzy ucierpieli”. Papież dodaje, że te tragiczne wydarzenia udowadniają, iż ludzie różnych wyznań są w stanie wzajemnie współpracować dla dobra człowieka.

«« | « | 1 | » | »»