Wspólne potępienie antysemityzmu i antychrystianizmu

Kolejna sesja dialogu Stolicy Apostolskiej z Żydami.

Zdecydowanym potępieniem antysemityzmu oraz postaw antychrześcijańskich zakończyło się w Madrycie XXII posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Łączności Katolicko-Żydowskiej. Jak przypomniano w komunikacie końcowym, komitet umożliwia prowadzenie oficjalnego dialogu między Stolicą Apostolską a międzynarodową wspólnotą żydowską. Watykan reprezentował kard. Kurt Koch.

Ogólnym tematem spotkania były wyzwania stojące przed religią we współczesnym społeczeństwie. Wypowiedziało się o tym 12 prelegentów, po 6 z każdej religii. Najwięcej emocji wywołały jednak dyskusje panelowe poświęcone kwestiom praktycznym: narastaniu antysemityzmu w świecie, prześladowaniom chrześcijan i wolności religijnej.

Uczestnicy podkreślili, że zarówno katolicy, jak i Żydzi zabiegają o poszanowanie praw człowieka. Potępiono zatem wszelkie prześladowania na tle religijnym i wykorzystywanie religii do celów politycznych. Zalecono bliższą współpracę wszędzie tam, gdzie dochodzi do prześladowania chrześcijan, aby zwrócić uwagę na ten problem.

Przypomniano też wielokrotne wystąpienia Papieża Franciszka przeciwko antysemityzmowi, który nie może mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem. Zalecono zatem usunięcie wszelkich motywów antysemickich z kaznodziejstwa i podręczników. W podobny sposób uznano za niedopuszczalne jakiekolwiek postawy antychrześcijańskie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg