Ewangelizacja, zaangażowanie społeczne i dialog międzyreligijny

Papież Franciszek do biskupów Czadu.

Wyznawanie wiary powinno być ściśle powiązane z zaangażowaniem społecznym chrześcijan i z promocją ludzką. Papież Franciszek wskazał na to biskupom z Czadu, którzy zakończyli swą wizytą ad limina Apostolorum. Przypomniał także o znaczeniu dialogu z islamem, który w kontekście afrykańskim nabiera coraz większego znaczenia.

Ojciec Święty podziękował Kościołowi w Czadzie za prowadzenie wielu dzieł ewangelizacyjnych. „Służba ubogim i potrzebującym jest najbardziej wiarygodnym sposobem dawania świadectwa o Jezusie, który sam stał ubogi, by się do nas jak najbardziej zbliżyć” – mówił Papież. Przypomniał zarazem, że to świadectwo Kościoła nie może skoncentrować się jedynie na dziełach charytatywnych. „W głoszeniu potrzeba także pogłębionej formacji, życia modlitwy i odkrycia mocy sakramentów” – dodał Franciszek. Wskazał, że w tym celu nie można żałować środków ludzkich ani materialnych.

Nawiązując do sytuacji katolików, którzy w Czadzie są niewielką mniejszością pośród dominującego islamu, zachęcił do pogłębiania istniejącego już dialogu i współpracy. Może to zapobiec antychrześcijańskiej przemocy, jaka ma miejsce w sąsiadujących z Czadem krajach.

«« | « | 1 | » | »»