Rozpoczęty dialog z muzułmanami

„Krajowy dialog katolicko-muzułmański” to nazwa nowopowstałego w Stanach Zjednoczonych forum spotkań międzyreligijnych.

Ze strony katolickiej jego współprzewodniczącym będzie abp Blase Cupich, metropolita Chicago. Zostało ono utworzone przez komisję episkopatu USA do spraw ekumenicznych i międzyreligijnych, której przewodniczy wywodzący się z amerykańskiej Polonii bp Mitchell T. Rozanski, ordynariusz Springfield w stanie Massachusetts. Komisja ta już od ponad 20 lat sponsoruje dialog katolicko-muzułmański na szczeblu lokalnym.

„Nadszedł teraz właściwy moment, aby rozpocząć dialog na szczeblu krajowym – powiedział bp Rozanski. – Podczas gdy w społeczeństwie wzrasta lęk przed islamem, Kościół katolicki winien wspomagać dialog i dobrą wolę. Rozmowy prowadzone przez nas na szczeblu lokalnym miały na celu większe zrozumienie, wzajemny szacunek i współpracę między muzułmanami i katolikami. Nawiązano trwałe więzi przyjaźni i wzrosło poczucie zaufania” – dodał przewodniczący komisji episkopatu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnej za relacje z wyznawcami innych religii.

Trzy regionalne grupy dialogu katolicko-muzułmańskiego w USA będą kontynuowały swoją działalność w koordynacji z nowym forum krajowym. Każdemu z organizowanych przez nie spotkań współprzewodniczą biskup i zwierzchnik wyznawców islamu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama