Purim

Najradośniejsze święto żydowskie, czyli... jak to było z tą Esterą?

Radosne święto losów
W miesiącu adar, przypadającym na styczeń-luty-marzec, wyznawcy judaizmu obchodzą w 14 i 15 dniu święto Purim (dosł. „losy"). Dni od 13 do 15 adar tworzą pewną całość. Powodem obchodzenia święta Purim jest ocalenie Żydów w diasporze perskiej, szczegółowo opisane w Księdze Estery; gdy dostojnik królewski Haman pytał los, kiedy ma zrealizować swój niecny plan, otrzymał odpowiedź, że w trzynastym dniu dwunastego miesiąca. Dzięki interwencji królowej Estery zamiar ten został udaremniony. Dzień Purim jest poprzedzony dniem postu stosownie do opisu mówiącego, że Estera, zanim poszła do króla, wezwała Żydów do postu. Święto Purim charakteryzuje swawolna wesołość, przebieranie się (jest to „żydowski karnawał").

Najswawolniejsze
Święto Losów, obchodzone 14 adar, prawdopodobnie jest najswawolniejszym dniem w kalendarzu żydowskim. Przypomina karnawał, z charakterystycznym dla niego zwyczajem przebierania się i noszenia masek. Z rozgardiaszu, jaki panuje z tej okazji, cieszą się przede wszystkim dzieci. Nawet na nabożeństwo do synagogi można nie tylko przynieść grzechotki i trąbki, ale należy się nimi także posłużyć w czasie służby Bożej. Hałas wszczyna się za każdym razem, gdy podczas czytania padnie imię Hamana, wielkiego wezyra Ahaszwerosza czy Aswerusa (Kserksesa). Zwojem świątecznym, który się czyta w święto Purim, jest Księga Estery. Esterze bowiem, która została małżonką Aswerusa, udało się udaremnić plan zagłady Żydów w królestwie perskim, jaki uknuł Haman. Nic dziwnego, że historii tej, w której Estera okazała się wyba-wicielką ludu żydowskiego, wciąż nadawano nową postać w społeczności żydowskiej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że hiszpański dramaturg Lope de Vega (1562-1635) w szczytowym okresie działalności inkwizycji napisał dramat poświęcony Esterze. Trzysta lat później, gdy w 1933 r. reżim nazistowski właśnie doszedł do władzy, popularna gazeta żydowska z okazji Purim przypomniała historię Estery i napiętnowała (zgodnie z tradycją) „kanclerza" Hamana.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

TAGI| JUDAIZM

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg