Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

Czyszczenie ust miswakiem
Wysłannik (S) mówił: "Gdyby nie obawy, iż to co zalecę mojej ummie (wspólnocie) utrudni im życie, nakazałbym im używać miswak (szczotkować zęby) przy każdym wudu." [Muslim].
W tym hadisie Wysłannik (S) nie rozróżnił między osobą poszczącą i nieposzczącą, dlatego też zasada stosowania miswaka jest ogólna i stosuje się ją także do osoby poszczącej. Nie ma również żadnych ograniczeń co do pory użycia miswaka. Może to być przed, jak i po momencie zawal (zenicie).
Uwaga: Nie wskazane jest używanie pasty do zębów z powodu jej silnego smaku.

Płukanie ust i nosa
Czasami zdarzało się tak, iż Wysłannik (S) płukał usta i nos podczas postu, jakkolwiek przestrzegał, aby osoba poszcząca z tym nie przesadzała. (S) Mówił: "I porządnie płukaj nos z wyjątkiem pory postu." [Abu Dawud i Tirmizi].

Pocałunki i pieszczoty (dla tego, który kontroluje swoje pożądanie)
A'isza (R) mówiła: "Czasami zdarzało sie tak, iż Wysłannik (S), gdy pościł całował się (ze swoją żoną), jak również pieścił (ją). Jednocześnie był on najbardziej zdolny powstrzymywać swoje pożądanie. [Buhari i Muslim].
Amr Ibn al As relacjonuje: "Przebywaliśmy z Wysłannikiem (S), kiedy młody człowiek zbliżył się do niego i zapytał: O Wysłanniku Allaha, czy mogę pocałować (żonę). On (S) odpowiedział: "Nie." Następnie przyszedł człowiek w starszym wieku i zapytał o to samo? On (S) mówił: "Tak." Wymieniliśmy spojrzenia. Wysłannik (S) Allaha (T) powiedział: "człowiek w starszym wieku może siebie kontrolować." [Ahmad].

Testy krwi i szczepienia z wyjątkiem szczepień dla pożywienia (kroplówki)
Te rzeczy nie łamią postu dziennego. (zobacz rozdział poświęcony rzeczom, które unieważniają post).
Al Hijamah (pobieranie krwi z głowy albo z innej części ciała jako praktyka medyczna). Ten czyn powodował, iż post stawał się nieważny, jakkolwiek póżniej przepis ten został odwołany. Ibn Abbas (R) mówił: "Prorok (S) robił hijamah podczas swego dziennego postu." [Al Buhari].

Próbowanie jedzenia tak, aby go nie przełknąć
Ibn Abbas mówił: "Nie ma nic nieprawidłowego w próbowaniu octu lub jakiegokolwiek innego pożywienia podczas postu dziennego, pod warunkiem, iż nie przełknie sie tej rzeczy." [Ibn Abi Shaibah i Baihaqi].

Polewanie głowy zimną wodą albo kąpiel rytualna (ghusl)
Wysłannik (S) Allaha (T) miał w zwyczaju polewać swoją głowę wodą podczas swojego postu dziennego z powodu pragnienia albo ogromnego upału. [Abu Dawud i Ahmad]

Stosowanie kuhl albo kropli do oczu nawet jeżeli smak jakiejkolwiek z tych rzeczy poczuje się w gardle
Imam Al Buhari w swoim dziele "Sahih" pisał, iż: "Anas, Al Hassan i Ibrahim nie widzieli niczego niewłaściwego, jeśli poszcząca osoba używała kuhl do oczu."

8. Kiedy można przerwać post?
Pytanie: W jakich sytuacjach dopuszczalne jest przerwanie postu?
Odpowiedź:
Poniżej podane są sytuacje, w których dopuszczalne jest przerwanie postu:
1. Choroba.
2. Podróż.
3. Ciąża podczas której kobieta czuje, iż post jest dla niej zbyt uciążliwy lub zagraża dobru jej dziecka.
4. Karmienie piersią, podczas której kobieta ma podobne odczucia jak w pkt. 3.
5. Starość.
6. Ciężka, przymusowa i fizyczna praca, podczas której post może stanowić zagrożenie dla zdrowia osoby poszczącej.
Osoba należąca do jakiejkolwiek z powyższych grup powinna odrobić swój post jak najszybciej (zrobić qada) - dzień za dzień. Jednakże gdy sytuacje powyżej opisane przedłużają się (wg wielu muzułmańskich uczonych tzw. ulama np. ciąża i karmienie piersią u kobiet) należy zamiast odrabiania postu zapłacić jałmużnę za każdy odpuszczony dzień.
Pytanie: W jakich sytuacjach należy przerwać post?
Odpowiedź:
Post należy przerwać (nie ma sensu ani żadnej nagrody u Allaha za dalsze poszczenie) kiedy kobieta zobaczy krew pochodzącą z
1. Menstruacji.
2. Pracy albo porodu.
Kobieta w tym przypadku powinna odrobić swój post (zrobić qada) za każdy odpuszczony dzień postu lub jego część.
Pytanie: Jakie czyny unieważniają post?
Odpowiedź:
Następujące czyny, wykonane świadomie i umyślnie podczas postu dziennego w ramadanie, unieważniają post. Oprócz tego, iż są one zaliczane do grzechów głównych w Islamie, to osoba, która dopuściła się jednego z nich powinna kontynuować swój post przez resztę dnia, jak też w podany poniżej sposób odpokutować swój czyn.
1. Wywoływać wymioty.
2. Myśleć o przerwaniu postu podczas postu dziennego.
3. Pobudzać się, bez stosunku seksualnego, do momentu ejakulacji.
Osoba, która dopuściła się jednego z powyżej opisanych czynów, (1) do (3), powinna zrobić qada - odpościć dzień za każdy unieważniony dzień postu.
4. Stosunek seksualny.
Każda osoba, która złamie post poprzez stosunek seksualny musi nie tylko zrobić qada (odpościć dzień za dzień), ale również kaffaarah, tzw. materialną pokutę. Może być ona wykonana poprzez uwolnienie niewolnika, post przez kolejne dwa miesiące albo nakarmienie sześćdziesięciu ludzi. Co ważne, wszystkie trzy alternatywne sposoby odpokutowania należy wykonywać w kolejności podanej przez hadis.
5. Umyślnie jedzenie, picie, palenie lub dopuszczenie do żołądka jakiejkolwiek rzeczy.
W przeciwieństwie do szeroko rozpowszechnionego błędnego mniemania, post przerwany w taki sposób nie może zostać odpokutowany tak samo jak w przypadku stosunku. Co więcej, nawet post przez resztę życia też nie odkupi tego czynu. Jedynym sposobem odkupienia jest, łącznie ze zrobieniem qada (dzień za dzień), prawdziwy szczery żal, jak i mocne postanowienie, iż nigdy się tego czynu nie dopuści ponownie.


«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |