Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

Innowacje (bid'ah) świąteczne
Innowacją (bid'ah) w religii jest:
1) Golenie brody specjalnie na id. Wysłannik (S) nakazał nam noszenie bród. To wstyd, że w tym wielkim dniu, w którym Muzułmanie powinni odróżniać się od muszrików, niektórzy golą brody i upodabniają się do nich w ten sposób.
2) Upodabniać się pod względem zachowań i ubioru do muszrików, a także podawać rękę kobiecie. Wysłannik (S) powiedział: "Lepszym jest dla mężczyzny ukłucie głowy igłą niż dotyk kobiety, która jest dla niego zakazana." [Silsilat Al Ahadis As Sunnah].
3) Słuchać muzyki w czasie święta. Wysłannik (S) powiedział: "W mojej ummie bedą ludzie, którzy będą uważać, iż cudzołóstwo, jedwabne ubrania dla mężczyzn, picie alkoholu (al - khamr), a także instrumety muzyczne są dozwolone." [Buhari, Abu Dawud i Bajhaqi].
4) Nie używanie hidżabu przez kobiety. Poprzez zrzucenie hidżabu, co jest wielkim grzechem, celebruje się święto.
5) Odwiedzanie cmentarzy, specjalnie na id. Dozwolone jest odwiedzanie cmentarzy przez cały rok, zatem nie powinno sie tego robić specjalnie w id.
6) Marnotrawstwo pieniędzy i przesada w jedzeniu, zamiast pomoc biednym.
Prosimy Allaha (T), aby pomógł nam uniknąć bid'ah i wskazał nam drogę w przestrzeganiu Sunny Wysłannika (S).

17. Jak płacić Zakat Al Fitr?
Ramadan, dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim (wg Hidżry) jest miesiącem znanym z:
1) Sijamu: postu (czyli powstrzymywania się od jedzenia, picia, stosunków seksualnych, a także bezwzględniejszego unikania kłamstwa, plotek, oszczerstw, próżnej mowy, walki, która nie jest na drodze Allaha etc., jak również abstynencji od palenia, muzyki, filmów, niepotrzebnego oglądania telewizji, przekleństw, etc., od świtu do zmierzchu).
2) Modlitwy Tarawih: zamiennika dla modlitwy nocnej - Tahadżdżut, która jest odprawiana jako wielokrotność dwóch rak'atów, jednak nie więcej niż osiem rak'atów.
Jednak oprócz intesywniejszej praktyki taqwa (bojaźni i świadomości Allaha), pozbycia się pewnych ułatwień życiowych na kilka godzin, bycia bardziej wyczulonym jest jeszcze parę innych aktów czci praktykowanych w Ramadanie. Najbardziej szlachetnym jest Zakat Al Fitr, zwany też Sadaqat Al Fitr. Fitr oznacza zakończenie postu: zakat jest podatkiem jałmużnym, który oznacza dosłownie oczyszczenie, wzrost, a sadaqa oznacza wkład lub dar. Zapłacenie Zakat Al Fitr jest obowiązkowe dla każdego muzułmanina.

Kto powinien zapłacić Zakat Al Fitr?
Ibn Umar relacjonuje, iż Wysłannik Allaha przypisał płacenie Zakat Al Fitr każdemu muzułmaninowi: niewolnikowi, wolnej osobie, mężczyźnie, kobiecie, młodym i starszym [Buhari tom I nr 579, Muslim nr 2149, Abu Dawud nr 1608]. Głowa domu może przekazać całość Zakat Al Fitr przysługującą z jego domu. Sadaqat Al Fitr jest obowiązkowy nawet dla osoby, która przyjęła Islam w ostatnich sekundach Ramadanu.
Sytuacja jest podobna w przypadku, gdy kobieta urodzi dziecko. Z kolei, w przypadku, gdy ktoś umrze przed zakończeniem Ramadanu, jego lub jej spadkobiercy są zwolnieni od zapłacenia w imieniu zmarłego.

Kiedy powinno się zapłacić?
Zakat Al Fitr powinien zostać zapłacony przed modlitwą świąteczną. Jeżeli ktoś nie zdąży zapłacić, bez istotnego powodu, przed modlitwą, to późniejsze wpłacenie nie jest liczone jako zakat, lecz jako sadaqa (jałmużna).
Nafi' przekazuje, iż Umar miał w zwyczaju płacić dzień lub dwa przed modlitwą id'ową [Buhari, Muslim, Abu Dawud]. Ktokolwiek zapłaci fitr po modlitwie id'owej nie otrzyma należnego błogosławieństwa, ponieważ będzie to traktowane jako zwykła sadaqa [zob. Abu Dawud nr 1605].
Szczególnie zaleca się zapłacenie Zakat Al Fitr przed modlitwą, ponieważ oczyszcza to poszczącego z grzechu próżnych uczynków i mowy w okresie Ramadanu [Abu Dawud nr 1605] jak również przekazanie go odpowiednim osobom w czasie świąt.

Jaka jest jego wartość?
Wartość Zakat Al Fitr określa jednostka jednego "sa" (dwie garście/kilo/40gr/4.5 lbs/112 oz/zlewki) daktyli, jęczmienia, rodzynków, sera, ziaren pszenicy [zob. Muslim nr 2151 i 2154]. Niektórzy uczeni twierdzą, iż każdy rodzaj pożywienia, charakterystyczny dla danego regionu może być użyty do określenia Zakat Al Fitr np.: mąka, wołowina lub mleko w Stanach Zjednoczonych.

W jaki sposób powinien być dawany?
Rzeczy inne niż pożywienie, takie jak pieniądze, ubranie, meble, itd. nie mogą być dawane jako Zakat Al Fitr, ponieważ jest to sprzeczne z tym, co nakazał nam Wysłannik (S) i z wolą Allaha. Wysłannik (S) powiedział: "Ktokolwiek wprowadza cokolwiek w tę naszą sprawę (din - wiara), będzie miał to odrzucone." [Buhari tom 3 nr 861, Muslim nr 4266, Abu Dawud nr 4589].
Zapłacenie Zakat Al Fitr jest aktem czci, a każdy akt czci jest określony przez Al-Qur'an i autentyczną Sunnę. Dlatego też, dodawanie czegokolwiek, odejmowanie lub zmienianie jakiegolowiek aktu czci jest innowacją (bid'ah), a każda innowacja ostatecznie prowadzi do ognia. [zob. Abu Dawud nr 4590].
Płacenie Zakat Al Fitr nie w pieniądzach jest Sunną At Turkiją (działaniem, którego zaniechanie jest Sunną Wysłannika). Pieniądze istniały i były używane w czasach Wysłannika, ale zarówno on, ani jego Towarzysze ani Następcy Towarzyszy (Tabi'uni) nie płacili fitr pieniędzmi. Z pewnością Wysłannik (S) był, jest i zawsze będzie najlepszym spośród wierzących, a jego Towarzysze oraz Następcy Towarzyszy są najlepszą generacją, która zrozumiała i praktykowała Islam [zob. sura 4:115 i 3:110, Buhari tom 3 i 5, Abu Dawud nr 4586]. A zatem, jeżeli on, jak również oni nie płacili Sadaqat Al Fitr pieniędzmi, dlaczego powinni robić to inni?

18. Czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr?
Większość Muzułmanów na pytanie, czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr odpowiedziałoby twierdząco. Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące powstrzymywania się od jedzenia, picia i stosunków seksulanych z naszymi małżonkami, to ustalenie tego jest łatwe na podstawie Al-Qur'anu i Sunny. Jednakże, gdy przyjrzymy się niektórym powodom, dla których miesiąc Ramadan jest błogosławieństwem, zobaczymy, iż lekcje, które wynosimy powinny być z nami codziennie przez cały rok.
Po pierwsze, fakt, iż przez cały dzień od świtu do zachodu słońca odmawiamy sobie wypełniania normalnych potrzeb i przyjemności Tego świata, hartuje nas i dyscyplinuje. Umożliwia to nam (jeśli Allah pozwoli) rozwinąć najcenniejszą cnotę cierpliwości. Allah (T) objawił nam w Al Qur'anie:
O wy, którzy wierzycie! Poszukujcie pomocy w cierpliwości i modlitwie! Zaprawdę, Bóg jest z cierpliwymi! [Sura Baqarah - Krowa, 153 (2:153)].
Pamiętając, iż powiniśmy stosować się do przykazań Allaha (T) uświadamiamy sobie nasz cel w życiu, który polega na ciągłym zadowalaniu Allaha. Ramadan pomaga nam utrzymać nasze potrzeby w posłuszeństwie wobec Allaha i uświadamia nam, iż Jego Wskazówki są największym miłosierdziem. Allah (T) objawił nam w Al Qur'anie:
O ludzie! Przyszło do was napomnienie od waszego Pana; i uleczenie tego, co jest w piersiach, i droga prosta, i miłosierdzie dla wierzących. Powiedz: "Łaską Boga i Jego miłosierdziem niech się oni radują! To jest lepsze od tego, co zbierają!" [Sura Junus, 57-58, (10: 57-58)].
W czasie Ramadanu nie tylko uświadamiamy sobie, iż posłuszeństwo wobec Allaha (T) jest największą radością, ale także przeżywamy i doświadczamy tego w sposób bardziej intensywny, powstrzymując nasze żądze każdego dnia w okresie błogosławionego miesiąca. Posłuszeństwo wobec Allaha (T) wypełnione miłością i pokorą, który jest istotą czci, staje się punktem, w którym skupia się nasze życie. Z tego powodu, kiedy pada pytanie o koniec Ramadanu, zauważamy, iż jego duch, tak naprawdę, nigdy nie kończy się i powienien trwać i wypełniać nasze życie przez cały rok. Uświadamiamy sobie, iż jest to jeszcze jeden kamień milowy, jakże istotny, na drodze do islamu, który został ustanowiony, aby pomóc nam osiągnąć nasz cel w tym życiu. A zatem Ramadan poprzez podtrzymywanie cnoty cierpliwości, skupianie naszych wyobrażeń na Wskazówkach i Miłosierdziu Allaha (T), harmonijne kształtowanie naszej woli, abyśmy czcili Allaha krystalizuje w nas rodzaj charakteru potrzebnego, aby rzeczywiście trzymać się Drogi Allaha. To dążenie, aby utrzymać się na Drodze Allaha (T) lub innymi słowy dżihad, powinno dotykać każdego aspektu naszego życia. Allah (T) objawia nam w Al Qur'anie:
Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wywędrowali wspólnie, ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami, będą mieli najwyższy stopień u Boga - oni są tymi, którzy osiągnęli sukces! [Sura Tawbah-Skrucha, 20, (9:20)].
Ale dżihad ten nie jest po to, abyśmy rzucali się ślepo w wir walki albo igrali nierozważnie pełni żarliwej namiętności. Szczytny cel utrzymania się na Drodze Allaha (T) powinien odzwierciedlać lekcje wyniesione z Ramadanu. Potrzebujemy cierpliwości i wstrzemięźliwości; potrzebujemy wiedzy na temat Wskazówek i Nakazów Allaha (T), nauczanych i praktykowanych przez Wysłannika Allaha (T), a także musimy okazać posłuszeństwo wobec Allaha (T) i Jego Wysłannika (S) w sposób szczery i wierny, niezależnie od ekscesów, które mogą być skutkiem naszych namiętności. Dlatego też, wraz z końcem Ramadanu nie pozbawiajmy się tego wielkiego błogosławieństwa sądząc, iż to już koniec i wracając do swoich dawnych manier. Utrzymajmy, inszallah, te Wskazówki i Miłosierdzie Allaha (T), ukształtujmy życie wokół nich i stańmy się ludźmi godnymi imienia Muzułmanów!

Autor: Abu Abdillah Muhammad Al Jibaly
Tłumaczenie: Farhat Khan

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |