Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

Pytanie: Co nie unieważnia postu? Stereotypy nt. ważności postu i dopuszczalności pewnych czynów.
Odpowiedź:
W przeciwieństwie do błędnych przekonań, nie ma jakiegokolwiek dowodu, na podstawie którego można byłoby stwierdzić, iż następujące czyny unieważniają post (nawet jeśli niektóre mogłyby zmniejszyć nagrodę za post):
1. Pieszczoty seksulane, nawet gdyby prowadziło to do wydzielania płynów pre-nasiennych.
2. Mimowolna ejakulacja, np. mokre sny.
3. Zastrzyki przypisane przez lekarza, krople do oczu i uszu, jak również maści do ran.
4. Krew z nosa lub gardła, lub krwawienie spowodowane wyrwaniem zęba.
5. Mimowolne wymioty.
6. Nadmierne mycie nosa i ust podczas wudu.
7. Połykanie swojej własnej śliny.
8. Próbowanie potraw (podczas przygotowywania posiłków), bez przełykania.
9. Branie kąpieli lub pływanie.
10. Opóźnianie kąpieli rytualnej ghusl oczyszczającej od stanu dzunub (po stosunku płciowym), mokrego snu lub menstruacji aż po fadżr.
11. Jedzenie lub picie poprzez zapomnienie, zmuszanie albo mimowolne.
12. Używanie siwaak (szczoteczki do zębów bez pasty do zębów).
13. Używania cieni do oczu (kuhl) i używanie lub wąchanie perfum.
14. Jedzenie przed Maghrib (zachód słońca) lub po fajr (świt) z powodu błędnego określenia czasu iftar i suhur.
15. Puszczanie krwi.

9. Czego należy unikać podczas postu?
Osoba, która pości chroni swoje części ciała od grzechu, swój język od kłamstw, sprośności i wszystkich typów fałszywości, a swój żołądek od jedzenia i picia. Dlatego też, jeżeli ktoś coś mówi powinien nie mówić czegoś co zmniejsza wartość jego postu. Jeżeli z kolei ktoś coś robi, niech nie robi czegoś co unieważnia jego post. Tak więc niech jego mowa będzie dobra, a jego działania prawe. A zatem przypisany post jest nie tylko zwykłym powstrzymywaniem się od jedzenia, picia i pożądania, ale na poszczącej osobie ciąży również obowiązek trzymania się z dala od jakiegokolwiek działania, które umniejszyłoby wartość postu czy w ogóle go pozbawiało. W ten sposób osoba poszcząca osiągnie korzyści ze swojego postu i będzie miała Taqwa (świadomość Allaha - będzie bogobojna), jak Allah (T) objawił w Quranie:
"O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami - być może, wy będziecie bogobojni." [Al Baqarah 2 : 183].
Taqwa - bojaźń Boża może być osiągnięta tylko przez osobę, która powstrzymuje się od wszelkiego zła, choćby najmniejszego.
Abu Huraira (R) relacjonuje, iż Wysłannik (S) Allaha (T) mówił: "Ktokolwiek nie unika obmawiania i działania z tym związanego, Allah (T) nie żąda od niego, aby powstrzymał się od jedzenia i picia". [Buhari].
Abu Huraira relacjonuje, iż Wysłannik (S) mówił: "Poszczenie nie jest (tylko) powstrzymywaniem się od jedzenie i picia, ale ma powstrzymywać próżną rozmowę i nieprzyzwoite zachowanie". Dlatego, jeżeli ktoś cię obraża lub zachowuje się głupio wobec ciebie, powiedz: "Poszczę, poszczę." [Buhari].
Z tego powodu Wysłannik (S) bezwzględnie potępił osoby, które zachowują sie w tak naganny sposób. Mówił (S): "Niektórzy ludzie od swojego postu nie otrzymują nic prócz głodu i pragnienia." [Ibn Majah, Darami].

10. Co unieważnia post?
Jest wiele rzeczy, których osoba poszcząca powinna unikać w ciągu dnia w ramadanie ponieważ unieważniają one jej post i powiększają jej grzechy. Poniżej wymienione są czynności, które unieważniają post:

1. Umyślne jedzenie i picie
Allah (T) objawił:
(...) Jedzcie i pijcie, aż odróżnicie nitkę białą od nitki czarnej. Następnie wypełnijcie post do nocy (...) [Kur'an: Baqarah - Krowa, 187, (2:187)].
Powyższy fragment wersetu wskazuje, iż post oznacza powstrzymanie się od jedzenia i picia. Dlatego kto umyślnie łamie zakaz, ten unieważnia swój post. Jakkolwiek, jeśli ktoś coś zje lub wypije przez zapomnienie, błąd lub pod przymusem wtedy jego post nie traci ważności i nie trzeba go nadrabiać.
Określa to następujący hadis:
Wysłannik (S) mówił: "Jeżeli ktoś przez zapomnienie coś zje i wypije, wtedy niech nadal wypełnia swój post, ponieważ to Allah nakarmił go i dał mu pić." [Buhari i Muslim].
On (S) mówił też: "Zaprawdę Allah (T) uwolnił moją Ummę od konsekwencji pomyłek, braku pamięci i tego, co robią pod przymusem." [Al Hakim, Ad-Darqutni].
Uwaga: Qada (odrobienie dnia postu) jest konieczne w przypadku umyślnego jedzenia lub picia.

2. Umyślne zwymiotowanie
Jeżeli ktoś zwymiotował, jego post jest nadal ważny i kontunuuje go do końca dnia. Jakkolwiek jeśli ktoś umyślnie zwymiotował, wtedy jego post nie będzie przyjęty. Oparte jest to na następującym hadisie: Wysłannik (S) mówił: "Ktokolwiek wymiotuje naturalnie, niech nie odrabia tego dnia. Ktokolwiek wymiotuje umyślnie niech nadrobi dzień." [Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad].
Uwaga: Qada jest konieczne za każdy odpuszczony dzień.

3. Menstruacja i okres po porodzie
Jeżeli kobieta rozpoczyna miesiączkę lub okres po porodzie w czasie ramadanu, niezależnie od pory dnia jej post powinien zostać przerwany. Po zakończeniu ramadanu powinna ona nadrobić wszystkie odpuszczone dni. Jeżeli zdecyduje się kontynuować swój post będzie on nieważny. Prorok (S) zapytał kiedyś: "(...) Czy nie jest tak, iż kedy rozpoczyna miesiączkę, to nie modli się i nie pości?" Odpowiedzieliśmy: "Tak." On (S) powiedział: "Dlatego jest to defekt w jej wierze (din)."
Pytano A'iszę (R): Dlaczego gdy kobieta ma miesiączkę robi qada za post, który opuściła a nie robi qada za modlitwę (salah)?" Odpowiadała: "To zachowanie było zbyt przesadne i nakazano nam robić qada za post, a nie za modlitwę (salah)."
Uwaga: Na każdy odpuszczony jeden dzień wypada jeden dzień postu w innym terminie.

4. Gdy pokarm nie przechodzi przez jamę ustną
To również unieważnia post ponieważ ma miejsce jedzenie i picie. Ta zasada oparta jest o qijas (analogię).
Uwaga: Na każdy odpuszczony jeden dzień wypada jeden dzień postu w innym terminie.

5. Umyślny stosunek płciowy
Oparte na objawieniu Allaha (T) wersety:
Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbliżać się do waszych żon (...) [Kur'an: Baqarah (Krowa) 2 : 187].
Wskazują, że podczas postu dziennego stosunek płciowy jest zabroniony. Ktokolwiek złamie post z tego powodu podczas ramadanu, musi zrobić qada i kafara w oparciu o następujący hadis:
Abu Huraira relacjonuje, iż do Wysłannika (S) Allaha (T) przyszedł człowiek i powiedział: " O, Wysłanniku Allaha, jestem zgubiony."
Wysłannik (S) Allaha (T) zapytał: "Co cię zgubiło?"
On odpowiedział: "Miałem stosunek płciowy podczas ramadanu."
On (S) zapytał: "Czy jesteś w stanie uwolnić niewolnika?"
On odpowiedział: "Nie."
On (S) zapytał: "Czy jesteś w stanie pościć dwa kolejne miesiące?"
On odpowiedział: "Nie."
On (S) zapytał: "Czy jesteś w stanie nakarmić sześćdziesięciu biednych ludzi?"
On odpowiedział: "Nie."
On (S) powiedział: "Usiądź!" (Człowiek) więc usiadł i ktoś przyniósł kosz z daktylami. Wysłannik (S) powiedział: "Rozdaj to wśród biednych."
On powiedział: "Nie ma biedniejszych niż ja."
On (narrator) powiedział: "Wysłannik zaczął się wtedy śmiać, aż można było zobaczyć jego zęby trzonowe (S).
Następnie powiedział: "Idź i nakarm tym swoją rodzinę." [Grupa].

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |