Mozaika religijna

Delhi jest aglomeracją skupiającą przedstawicieli wszystkich religii wyznawanych w Indiach. Przeważają wyznawcy hinduizmu. Z mniejszości religijnych najliczniejsi są muzułmanie. Po nich plasują się sikhowie, buddyści, dźiniści, chrześcijanie, parsowie, bahaici i żydzi.

Wszystkie grupy religijne obchodzą swoje święta, utrzymują własne przybytki religijne, wydają publikacje, nadają programy telewizyjne. Wolność religijną gwarantuje konstytucja, która określa Indie jako państwo świeckie.

Nie znaczy to jednak wcale, że ideały zawarte w konstytucji automatycznie przekładają się na budowę idealnej, świeckiej rzeczywistości. W Indiach (i w Delhi) stosunkowo często dochodzi do napięcia między poszczególnymi wspólnotami wyznaniowymi czy wręcz zamieszek na tle religijnym. Wprawdzie konstytucja i oparte na niej prawo zapewniają wolność religijną i równość wszystkich obywateli bez względu na płeć, pochodzenie społeczne czy wyznanie, jednakże wcielenie prawa w życie jest po cichu i w dużym stopniu bojkotowane przez władzę wykonawczą, zwłaszcza na niższych szczeblach administracji. Często widać wyraźny brak motywacji do zapobiegania konfliktom religijnym, co praktycznie ogranicza wolność religijną zagwarantowaną w konstytucji. Bywa, że miejscowa administracja i policja wręcz podburzają jedne grupy religijne przeciwko drugim. Pracownicy państwowi rzadko zachowują neutralność, a regułą jest solidaryzowanie się ze współwyznawcami.

Ponadto statystyczny podział ludności według przynależności religijnej naturalnie znajduje swoje odbicie w statystycznym podziale religijnym pracowników zatrudnionych w instytucjach rządowych (i prywatnych) – w rezultacie przeważa orientacja prohinduska. Wyznawcy hinduizmu, będąc większością, próbują coraz natarczywiej narzucić całemu społeczeństwu własną wizję rzeczywistości. Najbardziej widoczne było to w okresie po roku 1998, gdy do władzy w centrum doszła Indyjska Partia Ludowa (BJP). Zmieniono wówczas nawet podręczniki historii w szkołach, tak by odzwierciedlały hinduskie widzenie przeszłości i kształtowały prohinduskie postawy patriotyczne. Wprawdzie w wyniku wyborów powszechnych w 2004 roku, w ogólno indyjskim parlamencie większość uzyskała Partia Kongresowa (jeszcze raz zmieniono dzieciom podręczniki), Indyjska Partia Ludowa nadal sprawuje rządy w wielu stanach i ma duże poparcie na terenie całych Indii.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg