Bp Polak: Dialog kultur i religii konieczny

Dialog kultur i religii jest niezbędnie konieczny, zwłaszcza dzisiaj, w świecie zglobalizowanym - powiedział w Bydgoszczy bp Wojciech Polak.

W krótkim słowie skierowanym do uczestników międzynarodowej konferencji nt. dialogu kultur sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że także w Polsce prowadzenie takiego dialogu jest konieczne, choćby ze względu na ruchy emigracyjne.

Nowy sekretarz generalny KEP wyraził radość z obecności w Bydgoszczy, tym bardziej że zaproszenia na to spotkanie przyjął jeszcze jego poprzednik na tym stanowisku abp Stanisław Budzik.

Zwracając się do uczestników międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej „Jeden świat - wiele kultur. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji” hierarcha przyznał, że spoglądając z polskiej perspektywy, z pozycji rzeczywistości jednorodnej kulturowo i religijnie, dialog kultury, cywilizacji czy religii może się wydawać odległy. „Trzeba jednak pamiętać o ciągłym przenikaniu się kultur, a obserwowany dziś powszechnie fakt emigracji tak wielu naszych rodaków i w ogóle ruchy emigracyjne, które bardzo mocno naznaczają współczesność świata, zdają się wskazywać, że taka interdyscyplinarna refleksja jest nam jednak bardzo potrzebna” - zauważył bp Polak.

Zdaniem sekretarza generalnego KEP zarówno Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, jak i Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, będący organizatorami tego spotkania, stają się „promotorem pielgrzymowania naszej polskiej kultury”. Jednocześnie przyczyniają się, w czasach globalizacji, do współistnienia i dialogu kultur, cywilizacji i religii w obrębie jednego, stworzonego przez Boga świata.

«« | « | 1 | » | »»